Vođeni čas kao kompas

IMG_6303

Svaka prva subota u mesecu u našoj shali, rezervisana je za vođeni čas. Čas počinje u 17:00 i potrebno je doći na vreme.

Vođeni čas se preporučuje ljudima koji su prethodno uvežbali asane na Majsor času i stigli do polovine primarne serije odnosno do navasane (položaj prikazan na slici). Na vođenom času nema asistencija pri ulaženju u asane. U asane se ulazi bez prethodne pripreme i dodatnih, pomoćnih vežbi. Ukoliko je ulazak u asanu suviše zahtevan, radi prevencije povrede, preporučuje se modifikovano izvođenje asane. Na vođenom času se ne ulazi u položaje koji nisu prethodno uvežbani na Majsor času. Ukoliko na Majsor časovima nismo prešli celu primarnu seriju, na vođenom času ćemo se zaustaviti kod poslednje asane koju smo uvežbale na Majsor času i sačekati da dođe red na završne asane kada ćemo se ponovo priključiti izvođenju položaja prateći verbalne instrukcije učitelja ili u našem slučaju učiteljice. Dok čekamo na završne asane u nekom od sedećih položaja (na primer položaj deteta ili položaj sa ukrštenim potkolenicama) zadržaćemo fokus na disanju, održavajući ujjayi tehniku disanja. Vođeni čas je prava prilika za uvežbavanje usklađivanja disanja i pokreta odnosno vinyase, veoma važne komponente koja ashtanga vinyasa yogu čini onim što jeste.

Tokom vođenog časa učitelj ili učiteljica daje verbalne instrukcije kojima zadaje tempo kretanja kroz položaje. Sam tempo je određen dužinom udisaja i izdisaja, koji bi trebalo da budu ujednačeni i u trajanju od 3 do 5 sekundi. Učitelj ili učiteljica nas vodi kroz čitavu seriju vezujući asane vinyasama, navođenjem naziva asana na sanskritu ili na našem jeziku, odbrojavanjem ciklusa disanja u asanama, isticanjem drishtija odnosno tačke u koju se gleda u svakom od položaja i stalnim osvešćivanjem bandhi. Ceo čas zahteva veoma oštar fokus i ne dozvoljava da misli lutaju.

Vođeni čas je poput časa na kojem se radi test. Na njemu možemo da proverimo rezultate našeg rada sa Majsor časa. Vođeni čas je pokazatelj strpljivog rada na detaljima pri savladavanju određenih tehnika i omogućava nam da spoznamo na kojim tehnikama treba još da radimo. Možemo da utvrdimo koliko treba da usporimo ili ubrzamo kretanje kroz seriju, odnosno da li skraćujemo vinyase ili ih suviše razlažemo. Redovnim vežbanjem na vođenom času korigujemo vinyasu, preciznije sinhronizujemo disanje i pokret i odstranjujemo suvišno, dodatno disanje pri ulaženju u asane. Na vođenom času možemo da utvrdimo da li su pripremne vežbe koje radimo pre asane koja nam je problematična prešle u naviku, da li su nam zaista neophodne ili su postale višak koji remeti tok vinyase. Na vođenom času uspostavljamo tok vezivanjem asana vinyasama koji nas vodi do veoma prijatnog meditativnog stanja i to je ono što dolazi do potpunog izražaja po završetku časa.

U početku je na vođenom času potreban dodatni oprez kako bismo izbegle neželjenu povredu. Energija koja se generiše kada svi sinhronizovano vežbamo uz ujjayi zvuk, često može da nas povuče preko granica naših trenutnih telesnih mogućnosti. Zato je potrebno da svako ponaosob preuzme odgovornost za sopstveno vežbanje i jasno sebi predoči sopstvene granice.

Vođeni čas je kompas koji nam pokazuje kuda treba da idemo na Majsor času. Govori nam koliko posla nas još čeka i koliko je sav strpljivi rad do sada urodio plodom. A zašto sve to radimo, ostaje da svako od nas otkrije za sebe.

Redovno vežbanje na vođenom i Majsor času uporedo, čini sistem učenja aštanga joge kompletnim.

Mirela