Mirela Đurić

mirela1
Sa jogom se prvi put srela u srednjoj školi, 1996. godine.
Uz pomoć različitih učitelja Hatha, Maharishi i Iynegar yoge istaživala je asane, pokret i tehnike disanja. Dalje istraživanje vodilo je do susreta sa aštanga vinjasa jogom. Od 2013. do 2015. godine radila je u školi Ranka Stoiljkovića u Beogradu. Taj rad se ogledao u asistiranju na svakodnevnim Majsor časovima. Svoje dalje učenje aštanga joge nastavlja u Indiji. U međuvremenu, 2016. završava intenzivni kurs za učitelje aštanga vinjasa joge sa Davidom Swensonom. Sertifikovana je instruktorka Vidya yoga škole. Pored održavanja grupnih i individualnih časova aštanga i jin joge, organizuje i bavi se edukacijom u oblasti manuelnih asistencija i nameštanja u asane i Tahi yoga masažom u okviru višečasovnih kurseva i radionica.

Kako na prostirci, tako i van nje, fokus je dah, zatim sledi pokret. To je aštanga vinjasa joga.

Neki učitelji i učiteljice sa kojima je vežbala: Verica Popov, Ranko Stoiljković, Laruga Glaser, Gabriele Severini, David Swenson, Carla Vollmer, Regina Ehlers, Rolf Naujokat, Marci Naujokat, Tonči Gulišija, Ivana Jovanović.