Časovi

ASHTANGA YOGA – MYSORE ČAS

– Skadarska 8

Ponedeljak, sreda i petak 17:30-19:30

YIN YOGA

– Skadarska 8

Ponedeljak, sreda i petak 17:30-19:30

Ukoliko ste zainteresovani za individualne časove ili zatvorene grupe pišite na info@ashtangayoga.rs

___ Majsor čas (Mysore class) ima tradicionalnu formu prenošenja tehnika sa učitelja na učenika, pri kojoj vežbači uvežbavaju položaje u skladu sa sopstvenim kapacitetima. Iako na majsor času može biti više vežbača istovremeno, svako ponaosob dobija pažnju i instrukcije učitelja. Majsor čas je namenjen svim nivoima vežbača, od početnika bez ikakvog iskustva u praktikovanju joge, do naprednih višegodisnjih praktikanata. Majsor stil vežbanja je lično i intimno putovanje, pri kojem ne postoje savršene asane, niti definitivno jogičko iskustvo, već ono što sami vežbači iskuse u trenutku interakcije sa sobom, praksom, učiteljem i samim ambijentom u kojem vežbaju. Vođeni čas (led class) se smatra naprednijim u odnosu na majsor čas. Može biti vrlo koristan u podsticanju i održavanju discipline i usavršavanja tačnog broja vinjasa (pokreta sa disanjem, koji su sama srž aštanga prakse). Na vodjenom času vežbači rade istovremeno, usaglašavajući ritam sa brojem vinjasa koji učitelj zadaje. Potrebno je neko vreme lične, samostalne prakse na majsor času, da bi se prisustvovalo vođenom času.