YIN YOGA – OPEN CLASS / sunday 19.nov

This Sunday class is open to all interested and it is donations based. All regular and occasional practitioner are wellcome to join.

Class description: simple yin yoga class, mostly seated and lying poses accompanied by simple breathing techniques.

The class is led by Mirela Đurić.

Venue: Yoga Mandir, Resavska 30b, Belgrade

Ovaj nedeljni čas otvoren je za sve zainteresovane, za sve redovne vežbače i za one koji povremeno svraćaju. Čas je na bazi donacija.

Opis časa: jednostavan čas jin joge, sedeći i ležeći položaji praćeni jednostavnim tehnikama disanja.

Čas vodi Mirela Đurić.

Mesto održavanja: YOGA MANDIR, Resavska 30b, Beograd

Radionica: yoga i asistencije – osnove

Osnovni principi pružanja asistencija u asanama i dodir kao sredstvo prenošenja informacija.

Utvrdi osnovne principe dodira u jogi i stekni osećaj za vladanje ovom veštinom upoznajući se sa tehnikama pružanja asistencija u asanama. Rukovodićemo se staroškolskom definicijom asane ~ sthira sukham asanam ~ i kroz asistencije tražiti udobnost i stabilnost.

Ova radionica je radionica za sebe, nije deo ciklusa radionica. Sama za sebe predstavlja jednu tematsku celinu.

Radionicu vodi: Mirela Đurić

Vreme: 10:00-14:00; 04.11.2023.

Mesto: Yoga Mandir – Resavska 30b, Beograd

Cena radionice je 5400 dinara za prijave do 28. oktobra. Za kasnije prijave cena je 6600 dinara.

YOGA & ASISTENCIJE – RADIONICA: OSNOVE

Osnovni principi pružanja asistencija u asanama i dodir kao sredstvo prenošenja informacija.

Utvrdi osnovne principe dodira u jogi i stekni osećaj za vladanje ovom veštinom upoznajući se sa tehnikama pružanja asistencija u asanama.

Rukovodićemo se staroškolskom definicijom asane ~ sthiram sukham asanam ~ i kroz asistencije tražiti udobnost i stabilnost.

Ova radionica je radionica za sebe, nije deo ciklusa radionica. Sama za sebe predstavlja jednu tematsku celinu.

Radionicu vodi: Mirela Đurić
Vreme: 10:00-14:00; 01.07.2023.
Mesto: Yoga Mandir – Resavska 30b, Beograd

Cena radionice je 5400 dinara za prijave do 20. juna.
Za kasnije prijave cena je 6600 dinara.

Prijave, dodatna pitanja i informacije: info@ashtangayoga.rs

YIN YOGA 28. MAJ – OTVOREN ČAS

Još jedan otvoren čas YIN YOGE na bazi donacija. Svi zainteresovani su dobrodošli – redovni, povremeni i oni koji nikada nisu bili jogi.

Očekujte jednostavne tehnike relaksacije i disanja.

Čas vodi Mirela Đurić.

Sahaja centar, Skadarska 8/10 (Stari grad, nije Zemun)

One more YIN YOGA donations based open class. All interested are welcome – regular and occasional practitioners, and those who are completely new to yoga.

Expect simple relaxation and breathing techniques.

Class is led by Mirela Đurić.

Sahaja centar, Skadarska 8/10 (Old Town, not Zemun)

yin yoga 5. maj – otvoren čas

Uzemljivanje.

Položaji će kao i obično biti sedeći i ležeći, kretanje sporije, a disanje sporo.

Čas je kao i obično otvoren za sve zainteresovane i na bazi slobodnih donacija.
Nije neophodno najavljivanje, a ako volite da se javite i najavite unapred, slobodno pišite.

Čas vodi Mirela Đurić.

Nedelja, 14. maj – 19:30-21:00

Sahaja centar, Skadarska 8/10

YIN YOGA U YOGA MANDIRU

Ovonedeljni otvoren čas yin yoge biće prilika da se upoznate sa novim studiom na lokaciji u samom centru grada.Ušuškano i toplo su ključne reči. Nije potrebno slojevito oblačenje i dupliranje čarapa. Čas će kao i obično biti otovren za sve zainteresovane i na bazi slobodnih donacija.

Dobrodošli su i stari i novi vežbači, i redovni povremeni. Pronaći ćete nas u potkrovlju poslednjeg u nizu ulaza (desno) kada se prođe kroz haustor i dvorište.

Redovni termini yin vinyasa yoge:
UTORAK I ČETVRTAK u 18h

Časove vodi: Mirela Đurić

YOGA MANDIR

RESAVSKA 30b

Mesečeva sekvenca – Chandra Krama

U ovozemaljskom svetu joge postoji više različitih pozdrava Mesecu i takozvanih Mesečevih sekvenci (kao što postoji i više različitih varijacija pozdrava Suncu i praksi Sunca). Obično je reč o nizu položaja koji se koreografski ređaju jedan za drugim. Koreografijom pokreta jedna asana transformiše se u drugu, treću, četvrtu i tako dalje. Ono što je specifično za svaku od ovih koreografija su položaji (asane) i način na koji se u te položaje dospeva i kako ih se napušta. Kretanje i figure zajedno grade veću celinu.

  1. Chandra – Mesec
  2. Krama – sekvenca, koraci, faze, način uvežbavanja asana korak po korak
  3. Vinyasa – pokret
  4. Asana – sedište

Putanje koje nas vode od jednog do drugog položaja imaju jednaku važnost i vrednost kao i sami položaji. Te putanje jesu nalik na mala putovanja. To su delovi puta koji pripadaju dužoj putanji. Ima sveta koji priča da su putovanja vrednija od samih krajnjih destinacija. Nije da ničega nema u razvezivanju od krajnjih ciljeva i ishoda putovanja i u putovanju radi putovanja. Svrha kretanja biva kretanje, a asane prolazni punktovi, vidikovci utisnuti u mapu puteva.

Vinyasa krama je tradicija vežbanja asana kroz sekvencu koja teče svojim tokom uvezujući se dahom. Vinyasa krama je dinamički način vežbanja asana. Zadržavanju u asani prethodi određena dinamika i kretanje, dok po napuštanju asane sledi kontra-asana koja po osnovnom pravilu mora biti jednostavnija od prvobitne asane, ona je kao odmorište na putu. Tako je odmor sastavni deo prakse, integrisan u samu praksu. Posla pak ima i kada nema posla, odnosno radimo i kada odmaramo. Radimo suptilno. Odmor obnavlja vezu sa dahom. Obnavljanje i održavanje veze između daha i tela je esencija prakse.

Tvorac ove konkretne Mesečeve sekvence je Matthew Sweeney, učitelj i praktičar aštanga joge. Ono što karakteriše ovu prelepu sekvencu jeste premeštanje fokusa na karlicu i deaktivacija ramenog pojasa koji je kod redovnih vežbača aštange na udaru čaturangi. Svojim vinyasama sekvenca manifestuje terapeutska svojstva za remena, zglobove šaka i donja leđa. Počinje Pozdravima Mesecu koji nas svojom repetitivnošću uvlače u melodičnu struju daha. Za razliku od tipičnog ujjayi disanja, ovaj zvuk je mekši i tiši. Prema tradiciji, koliko god ona bila izmišljena, aštanga se vežbala šest dana u nedelji izuzev na dane punog i mladog Meseca. Sweeney je ovu sekvencu razvio u svrhe izbegavanja jednoličnosti i monotonije svakodnevne prakse aštange i ponudio je kao restorativnu alternativu ne samo za dane uoči punog/mladog Meseca, nego i za dane uoči i tokom menstrualnog ciklusa, za dane kada smo umorni, za dane kada nam ne ide lako da se nosimo sa boljkama eventualnih povreda i kada nam je potrebno da usporimo i da se umirimo. Mesečeva sekvenca može se vežbati u celosti ili u delovima izbegavajući položaje koji su preteški. Nije preporuka istrajavati u bolovima. Uslov za vežbanje Mesečeve sekvence jeste da se vežba lagano i polako.

Mesečeve mene ovoj praksi su poslužile kao orijentir podizanja i spuštanja nivoa energije u telu. Dani uoči punog Meseca izazivaju suptilne promene unutar fluida u telu, unutrašnju plimu i opšti porast energije. Kako ovo može dovesti do prekomerne stimulacije, intenzivne prakse nisu preporučljive za vreme punog Meseca. Dani uoči mladog Meseca mogu dovesti do unutrašnje oseke, isušivanja zglobova i povlačenja energije ispod nivoa optimuma.

Kad je pun Mesec?

  • U nedelju, 5. februara u 19:28

Čas je na bazi donacija. Iznos donacije je proizvoljan i individualan i prepušta se pojednicu da se rukovodi sopstvenim ekonomskim mogućnostima i prilikama, ali ipak odgovorno i uzimajući u obzir troškove održavanja studija i propratni nevidljivi rad instruktora.

Mesto održavanja – Sahaja joga centar, Skadarska 8/10. Ulaz je uvučen pored male prodajne galerije i suvenirnice. Drugi sprat, al’ neki kažu ’kao da je treći’. Postoji lift, ali je stari, lako se zaglavi ako se ne pritisnu vrata s unutrašnje strane.

Čas vodi Mirela Đurić.

Raspored časova

U ovom dvočasovnom terminu vežbamo jin jogu i aštanga jogu. Časovi su takozvanog Majsor tipa. Vežbamo jogu zasnovanu na principima dve sasvim različite, ali uzajamno komplementarne prakse.

Aštanga se vežba na netradicionalan način sa svim mogućim suplementima počev od propsa (blok, kaiš, jastuk i sl) do dodatnih vežbi koje nisu deo aštanga serije položaja. Suplementarne vežbe i položaji po svojim karakteristikama mogu biti vežbe snage i raznorazni ’otvarači’ srodni položajima jin joge. Ovo je praksa koja pokreće i greje.

Jin joga se vežba po principima koji su praktično dijametralno suprotni principima aštange. Stimulacija se odvija na potpuno drugačiji način prepuštanjem položajima koji vremenom dubinski deluju na vezivna tkiva koja čine gradivnu materiju svih telesnih sistema počev od mišićno-skeletnog, endokrinog, digestivnog, kardio-vaskularnog, respiratornog i nervnog sistema. Jin praksa je praksa koja usporava kretanje kako bi se stimulisali i ubrzali procesi predaha i relaksacije.

Na ovim časovima možete raditi svoje vežbe mobilnosti, snage i relaksacije ukoliko su one deo vaše prakse. Tvoja prostirka je tvoje mesto za tebe.

Važna napomena: nije obavezno doći na sam početak časa i nije obavezno ostati do samog kraja časa. Času se možete priključiti sa ’kašnjenjem’, a možete ga i napustiti pre ’zvona’. Važno je samo da dolasci/odlasci ne remete tišinu.

Časove vodi Mirela Đurić.

Yin yoga – otvoren čas

Yin yoga – nedelja u 19h, 18. decembar ’22

Čas je otvoren za sve zainteresovane, za one koji redovno vežbaju u toku nedelje, za one koji povremeno svraćaju i za one koji nikada nisu probali ni jogu, ni jin jogu. Čas jin joge jednostavan je za praćenje, brzina kretanja je spora do umerena. Položaji su pretežno statični i mišićno-deaktivacionog karaktera. Svaki položaj se prilagođava i modifikuje za svakog ponaosob po potrebi, pogotovo za one povređene u fazi oporavljanja. Položaji su sedeći ili ležeći. Disanje je prirodno ili blago modifikovano jednostavnom tehnikom usporavanja i produžavanja daha. Nema zagrevanja, ali ima utopljavanja i preporučljivo je slojevito odevanje + dodatne čarape.

Jin joga može se vežbati tokom menstrualnog ciklusa ili nakon vađenja i davanja krvi, ukoliko se dobro osećate i ne postoje relevantne nuspojave. Izbegavajte obimne obroke neposredno pre prakse, dva-tri sata.  Ukoliko ste umorni, vežbajte veoma lagano. Kako vežbamo je daleko važnije nego šta vežbamo. Vežbamo na rasterećen način, krećući se između položaja bez ulaganja napora i zadržavajući položaje koliko prija između 2-10 minuta. Posmatranjem tela tražimo razlike između prijatnogsti i neprijatnosti. Oštro probadanje i sevanje, peckanje i prženje u tkivu nije poželjno. Blago, ravno i prigušeno fizičko osećanje opterećenja u tkivu je prihvatljivo. Vreme umesto intenziteta u položaju je ono što je ključno za optimalno zdravlje tkiva i pronalaženje nivoa tolerancije. Srednji put je put koji se traži.

Čas je na bazi donacija. Iznos donacije je proizvoljan i individualan i prepušta pojednicu da se rukovodi sopstvenim ekonomskim mogućnostima i prilikama, ali ipak odgovorno i uzimajući u obzir troškove održavanja studija i propratni nevidljivi rad instruktora.

Čas vodi Mirela Đurić sertifikovana (ako ko smatra da je to važno) instruktorka yin/hatha/ashtanga joge sa bogatim iskustvom u prenošenju tehnika joge putem časova joge.

Mesto održavanja – Sahaja joga centar, Skadarska 8/10. Ulaz je uvučen pored jedne male prodajne galerije. Drugi sprat, al’ neki kažu ’kao da je treći’. Postoji lift, ali je stari, pa se lako zaglavi ako se ne pritisnu vrata s unutrašnje strane.

Novembarski reset na Trešnji

Dve rezident tičerke Vedanta YOGA centra, Ana Jovanović i Mirela Đurić, pozivaju sve one koji vole ovu praksu u Avalachala yoga centar u selu Trešnja pored jezera Trešnja, pokraj Avale kraj Beograda.

PRAZNIČNI YOGA RESET NA BAZI DONACIJA

*RASPORED:


četvrtak 10.11.
19h HATHA YOGA / Ana


petak 11.11.
18h HATHA YOGA / Ana


subota 12.11.
10h ASHTANGA YOGA / Mirela
16h HATHA YOGA / Ana


nedelja 13.11.
10h HATHA YOGA (po Valteru) / Ana
16h YIN YOGA / Mirela

Pored programa navedenog u satnici postoji mogućnost zakazivanja akupunkturnih tretmana takođe na bazi donacija.

Slobodni ste poneti svoje napitke, vodu, ručak ( ako ostajete ceo dan) grickalice, voće, slatkiše…

-Za više informacija o akupunkturi: 0653513451 – Santosha

-Pitanja i prijave: inbox, messenger ili
0643082118 – Mirela
0604032261 – Ana


Dolazak iz Beograda:
Gradskim autobusom 408 koji polazi sa Trošarine
Lastinim autobusima: 450, 451, 470, 474, 491
Svi autobusi prolaze pored stanice KOVIONA gde treba sići i nastaviti peške nadole levo gde ima znakova koji vode do Avalačala centra.


Za dolazak sopstvenim prevozom, biće poslata lokacija, prilikom prijavljivanja.