Prednosti Mysore časa

cropped-mysorehousecabecerav2 Neke prednosti Mysore časa:

-Vežbanje sa učiteljem (učiteljicom) jedan na jedan. Mysore čas je poput privatnog časa, ali u grupi. Na Mysore času se pažnja posvećuje detaljima za koje nema vremena na grupno vođenom času. Samim tim vežbanje napreduje tempom koji je u skladu sa našim indivdualnim mogućnostima.

-Na Mysore čas možemo da dođemo u vreme koje nama odgovara. Nismo striktno vezani za termin i grupu. U našoj školi Mysore čas traje 2 i po ili 3 i po sata. To ne znači da isto toliko i vežbamo. Potrebno je doći minimum sat vremena pre kraja časa, kako bismo imali vremena za vežbanje. Ukoliko smo došli bliže početku časa, čas napuštamo u tišini kada završimo sa vežbanjem.

-Čas je otvoren za sve nivoe vežbača. Na času zajedno vežbaju potpuni početnici i iskusnije jogine. Učitelj ili učiteljica koja asistira i namešta na času, asane prilagođava našim trenutnim telesnim mogućnostima. Asane mogu da se prilagode tako što se olakšavaju ili otežavaju.

-Vežbanje je po našoj meri. Mysore čas nam ostavlja dovoljno slobode da uz pomoć učitelja ili učiteljice, kao i samostalno u slučaju iskusnijih jogina, u svom vežbanju napravimo izbalansiran odnos između vinyasa, rada na povećavanju fleksibilnosti i rada na povećavanju snage u skladu sa sopstvenim kapacitetima.

Mirela Đurić