Yin Yoga

1363616014yoga-stretch-paintingJin jogom usporavamo kretanje kroz asane i umirujemo disanje. Kretanje koje povezuje asane je lagano i kontrolisano.

Želimo da ovaj čas bude dopuna našem redovnom praktikovanju aštanga joge. Sama primarna serija aštanga joge – yoga chikitsa – sačinjena je od asana koje zahtevaju otvorene kukove.

Ovim časom želimo da naglasimo zašto je važno usporiti i zastati, koje mere opreza preduzeti kako bismo izbegli povrede kolena, kako se nositi sa već postojećim povredama kolena i kako zaista otvarati kukove. Jin karakteristike ovog časa odnose se na duže zadržavanje u položajima. Duže zadržavanje u položajima vodi ka popuštanju mišićne fascije i razvijanju strpljenja.

Na ovaj način otvorićemo mogućnosti za osluškivanje dešavanja koja se odvijaju na dubljem nivou tela i uma. Stabilizovaćemo i podupreti dosadašnju praksu.

Čas je otvoren za sve zainteresovane. Čas je na donacije. Nedelja, 18. časova.