Menjanje percepcije kao rezultat praktikovanja joge

Menjanje percepcije kao rezultat praktikovanja joge, a ujedno i ono što čini masažu posebnom i uzvišenom, je holističko posmatranje čoveka: kao celovitog, nedeljivog bića, kao mikrokosmosa, kao individualne lepote i posebnosti, dakle, neponovljivosti.

93ff18ac-a3e5-4739-b011-7e14c1a61e56-art-exhibition01

Neko zaboravi i zanemari duh, neko telo, u oba slučaja nismo potpuni. Joga i masaža nas podsećaju na zaboravljeni deo nas samih i pomažu da prevaziđemo jaz koji postoji između fizičkog i duhovnog, vraćajući ih u izvorno jedinstvo. I kao na dlanu nam se jasno pokazuje da se svaka patnja, unutrašnji bol reflektuje na telo (i obrnuto) i da rešavanje problema zahteva bavljenje celinom. A to je nešto što je u joga praksi odavno bilo poznato. Svami Višnu Devanande u komentarima Hata joga pradipike kaže sledeće: “Mada je nemoguće jasno objasniti i spoznati važnost istina koje se kriju iza različitih asana (apsurdnih i bezveznih, kao što nekome mogu izgledati) sve dok se ljudski sklop ne shvati u svoj svojoj složenosti i detaljima, ja ipak sa sigurnošću mogu reći da različite poze donose mnoge važne rezultate, psihičke i druge. Na primer, tokom nekih asana, pritisnuti su različiti nervni centri i pokrenuti na akciju. One snažno utiču na to da se nepravilnosti u organizmu stave pod kontrolu, i što je još čudesnije, ali ne manje istinito, pročišćuju našu mentalnu prirodu… Psiholozi će ovde otkriti ogromno polje za svoja istraživanja i uskoro mogu očekivati žetvu.”

U sadašnje vreme, u prilog tome ide i sve veća primena telesne psihoterapije u otklanjanju raznih psihičkih problema. Uviđajući da potiskivanje emocija nema posledice samo na mentalnom već i na telesnom nivou kroz mišićne tenzije i nepravilno disanje, te da verbalne metode nisu dovoljne, telesna psihoterapija u cilju otklanjanja problema koristi i razne tehnike masaže, jogu, vežbe disanja, dodir… Dodir u masaži je mnogo više od pukog fizičkog kontakta, on je isceliteljski, otkljanja blokade i omogućava energiji da slobodno teče, ali i umirujući, pruža osećaj sigurnosti i oslonca. Kroz njega možemo da “sagledamo” celovito biće. Joga i masaža nam omogućavaju da upoznamo svoje telo, da ga osluškujemo i prepoznajemo poruke koje nam šalje, razvijaju ljubav i pažnju prema telu. U jogi zahtevana svesnost u asanama, u masaži direktan dodir, doprinose celokupnom osvešćivanju tela, kako prijatnosti i opuštenosti tako i bola, napetosti, iracionalnih strahova i drugih blokada. To može da se posmatra kao jedan nivo, koji nam već sam po sebi donosi mnoge dobrobiti, ali to nije sve, postoje i dublji nivoi u koje nas joga i masaža mogu uvesti. Kroz lagano i duboko disanje, opušta se um, umiruje tok svesti, pažnja se vezuje za pokret i disanje, meditacija počinje. Trenutak kada smo blizu svog izvora, suštine, svesni naše nedeljivosti, spajamo telo, svest i dah u jedno. Dublji nivoi donose samoprepoznavanje, saznavanje istinske čovekove prirode i poistovećivanje sa njom .

“Onaj koji vidi biva u skladu sa svojom pravom prirodom.” (Patandjali, Izreke o jogi)

Priredila: Dragana Mandelc