Centar

U Hatha jogi, centar tela i baza je karlična dijafragma. Kao točak (chakra) ili krug, karlična dijafragma lebdi iznad i proteže se izmedju gustih uglova karlice: dve sedalne kosti, pubične kosti i trtičnog mišića. Slično pogledu u duboku vazu za cvece, unutrašnja simetrija karlice je kružna sa praznim centrom izdubljenim iznad perineuma. Na kraju izdisaja, kontrakcija se dešava iza stomačnog zida i centra karličnog dna – mula bandha , pri čemu dah stvara tonus pelvičnog dna a um je prisutan da iskusi tu akciju. Postoje dve vodilje ovde: 1. dah kruži i završava i kompletira krug potpunim izdisajem i 2. um je dovoljno fokusiran  i prisutan pri tome. Ovo je primer udruživanja uma, daha i tela. Fizička praksa joge i psihologija se ne mogu razdvojiti. Centar karličnog dna je centar gravitacije za ljude. U jogi, mi se uvek krećemo ka centru stvari: ka mislima, osećanjima, senzacijama, kruženju daha. Svo kretanje je inicirano iz centra karlice, i dah se kompletira tamo gde otpočinje. Smrt i radjanje daha u fizičkoj formi se oseća najintenzivnije u karličnoj dijafragmi kako sve više dolazimo u kontakt sa uzdižućim, prožimajućim i kontrahujućim momentom svakog udisaja i izdisaja. Obraćamo pažnju na karličnu dijafragmu u jogi ne samo zato što na taj način izazivamo našu sposobnost prisutnosti i pažnje, već zato što je to centar ljudskog tela, i mikrokosmos i prozor u centar stvarnosti. U centru ljudskog tela, pronalazimo centar svih stvari jer kako dah, um i telo stupaju u jedinstvo , u trenutku iskustva, stvarnost se pred nama otvara. Stvarnost se prikazuje kada je um potpuno prisutan u kruženju daha, posebno pri kompletiranju izdisaja. Izdisaj se završava u karlici, centru teže, odmarajućem mestu uma. U Chandogya Upanisad-i piše: „Kao što ptica koja je vezana za nit, posle letenja u raznim pravcima, pronalazi odmarajuće mesto (konačno) tamo gde je svezana, tako i um , moj dragi, posle letenja u raznim pravcima bez pronalaženja odmarajuće tačke, umiruje se kada je svezan za dah.“ Joga psihologija vidi um i dah povezane u okviru ljudskog tela. Nema uma bez daha, nema mira u telu bez mira u umu, niti mira u umu bez daha koji je ukorenjen.

Prevela: Ivana Grujić

Izvor: “The inner tradition of yoga – a guide to yoga philosophy for the contemporary practitioner” by Michael Stone yoga-292x300