YOGA I ASISTENCIJE U NOVOM SADU – RADIONICA

radionica_novi_sad_finalBEZBEDNA PORAVNAVANJA I NAMEŠTANJA ZA KUKOVE, KOLENA I DONJA LEĐA

Razvojem moderne posturalne joge komunikacija putem asistencija otvorila je prostor za drugačiju vrstu dijaloga.

Prenošenje informacija dodirom kroz asistencije može učvrstiti položaj uzemljivanjem i stabilizacijom, može ga korigovati, rafinirati i produbiti na podržavajući način.

Asistencija takođe može biti destabilizujuća i deranžirajuća, mehanička, štetna, gruba i opasna. Sa druge strane asistencije itekako mogu biti agresivne, manipulativne, neprimerene, nekonsenzualne i neetične.

Radionica će se baviti pitanjima kada i kako prići vežbaču; smislom i namerom asistencije; kako ostvariti fizički kontakt koji neće ugroziti ničiju individualnost i autonomiju; kako ostvariti odnos poverenja i od prostirke kreirati bezbedno mesto za vežbanje i učenje joge.

Na ovoj tematskoj radionici bavićemo se autokorekcijama i korekcijama u asanama. Upoznaćemo se sa osnovnim principima koji stoje iza bezbednog zauzimanja položaja i pružanja asistencija. Bezbedan pristup za područje donjih leđa, karlice i kukova, zadnje lože i kolena ima za cilj dugoročnost i održivost prakse asana sa svrhom ostvarivanja krajnjeg zdravstvenog benefita. Odbacićemo nebezbedne poravnavanja, potencijalno povređujuća i rizična za kolena, kukove i donja leđa. Zglob kolena je zglob koji najčešće prvi primi udarac prilikom otvaranja kuka. Donja leđa odnosno lumbalni deo kičmenog stuba sa svojom prirodnom ekstenzijom trpi veliku destabilizaciju usled neadekvatnog posturalnog  poravnavanja. I kolena i donja leđa uslovljena su postavljanjem karlice i kukova u optimalan položaj od asane do asane za različite telesne tipove i anatomiju pojedinca.

Asistenti će se upoznati sa telesnim polugama, asistentskim stavovima nužnim za prevenciju sopstvenih povreda i održavanje balansa, načinima čuvanja sopstvenog tela, leđa, kolena i ostalih zglobova.

Prilikom asistiranja u fokusu će biti:

  • Posmatranje
  • Uzemljivanje
  • Osnovno poravnavanje
  • Modifikovanje i prilagođavanje položaja
  • Tehnike uspostavljanja i održavanja fizičkog kontakta asistenta i vežbača
  • Zauzimanje i održavanje bezbednog položaja asistenta

Radionica je otvorena za sve zainteresovane:

  • Instruktore i instruktorke joge
  • Vežbače koji žele da prošire svoju praksu

Radionica će biti interaktivna, praktična i eksperimentalna. Rad u parovima i manjim grupama će otvoriti prostor za pitanja, diskusiju i dodatna pojašnjavanja tehnika asistiranja.

Broj mesta je ograničen.

Prijave slati na:

Mirela (Beograd) – info@ashtangayoga.rs

Tibor (Novi Sad) – 0641789676

Miroslav (Sombor) – 0642073268

Kotizacija: 2400 dinara

Vreme: 22. decembar, 14-19 časova (uz pauzu od sat vremena)

Mesto održavanja radionice: Joga za savremenog čoveka, Petra Drapšina 27, Novi Sad

Radionicu vodi:

Mirela Đurić – praktičarka ashtanga vinyasa yoge sa višegodišnjim iskustvom u radu sa ljudima 1 na 1. Svakodnevno asistira na časovima. Sertifikovana instruktorka joge. Završila je kurs za obuku učitelja ashtanga vinyasa yoge Davida Swensona. Kurs se bavi isključivo asistencijama u asanama.