Raspored časova

U ovom dvočasovnom terminu vežbamo jin jogu i aštanga jogu. Časovi su takozvanog Majsor tipa. Vežbamo jogu zasnovanu na principima dve sasvim različite, ali uzajamno komplementarne prakse.

Aštanga se vežba na netradicionalan način sa svim mogućim suplementima počev od propsa (blok, kaiš, jastuk i sl) do dodatnih vežbi koje nisu deo aštanga serije položaja. Suplementarne vežbe i položaji po svojim karakteristikama mogu biti vežbe snage i raznorazni ’otvarači’ srodni položajima jin joge. Ovo je praksa koja pokreće i greje.

Jin joga se vežba po principima koji su praktično dijametralno suprotni principima aštange. Stimulacija se odvija na potpuno drugačiji način prepuštanjem položajima koji vremenom dubinski deluju na vezivna tkiva koja čine gradivnu materiju svih telesnih sistema počev od mišićno-skeletnog, endokrinog, digestivnog, kardio-vaskularnog, respiratornog i nervnog sistema. Jin praksa je praksa koja usporava kretanje kako bi se stimulisali i ubrzali procesi predaha i relaksacije.

Na ovim časovima možete raditi svoje vežbe mobilnosti, snage i relaksacije ukoliko su one deo vaše prakse. Tvoja prostirka je tvoje mesto za tebe.

Važna napomena: nije obavezno doći na sam početak časa i nije obavezno ostati do samog kraja časa. Času se možete priključiti sa ’kašnjenjem’, a možete ga i napustiti pre ’zvona’. Važno je samo da dolasci/odlasci ne remete tišinu.

Časove vodi Mirela Đurić.