Radionica: Autokorektivne asistencije

villa_yoga_1

Villa Yoga studio sa zadovoljsvom i radošću najavljuje radionicu AUTOKOREKTIVNE ASISTENCIJE, na kojoj ćete imati priliku da se bolje upoznate sa korišćenjem yoga rekvizita i ostalih oslonaca (kaiš, blok, zid), pri izvođenju asana. Radionicu vodi Mirela Đurić, velika stručnjakinja i praktičarka ashtanga vinyasa yoge sa višegodišnjim iskustvom u radu sa ljudima 1 na 1.

Na ovoj radionici posturalnih poravnavanja uzećemo sopstvenu praksu u svoje ruke. Fokus će biti autokorekcije uz pomoć sopstvenih ruku i jogičkih rekvizita među kojima su zid, blok i kaiš.

Podsticanjem samopercepcije i propriocepcije rad na prostirci će početi posmatranjem asana iznutra koje prethodi fizičkom kontaktu sa ma kojim rekvizitom. Upoznavanje sebe kroz jogu i upoznavanje sopstvenog tela kroz asane je fundamentalna komponenta ove prakse. Samostalnost na prostirci zavisi od našeg iskustva i razumevanja asana. Autokorekcije u asanama počinju od momenta kada stupimo na prostirku, i nosimo ih sa sobom kada napuštamo prostirku. Sve ostaje zabeleženo u telu, svaka asana, svaki pokret i svaka vinyasa, svaki udah i svaki izdah.

U samostalnoj praksi jedna od uloga jogičkih rekvizita jeste da nadomeste odsustvo asistencija koje bismo primili od učitelja. Kao i korektivne asistencije koje primamo od učitelja, autokorektivne asistencije mogu nas odvesti predaleko, pa i do granica samopovređivanja ukoliko je naše razumevanje položaja svedeno na konačnu destinaciju lišenu užitaka putovanja.

Pravilno postavljanje temelja i bezbedni ulasci i izlasci iz asane čine celinu kojoj treba posvetiti vreme zarad postizanja isključivo korisnih efekata svake pojedinačne asane, a i prakse u celini.

Ova radionica je otvorena za sve vežbače koji nisu često u prilici da vežbaju sa učiteljem, za one koji žele da se upoznaju sa fundamentima autokorekcija i praktične primene jogičkih rekvizita.

Broj mesta je ograničen.

Prijave slati na:villayoga77@gmail.com

Kotizacija: 2500 dinara
Vreme: 9. jun, 16:00-18:30 časova

Mesto održavanja radionice: Villa Yoga studio, Ustanička 171, Beograd

Radionicu vodi:

Mirela Đurić – sertifikovana instruktorka joge. Završila je kurs za obuku učitelja ashtanga vinyasa yoge Davida Swensona. Kurs se bavi isključivo asistencijama u asanama.