OTVOREN ČAS – ASHTANGA VINYASA YOGA

ashtanga_subota

Yoga chikitsa (yoga terapija, terapija yogom), kako glasi sanskritski naziv primarne serije ashtanga vinyasa yoge je dovoljno deskriptivan. Ashtanga yoga pokreće pranu bez oklevanja. Primarna serija je baza sa terapeutskim dejstvom na digestivni i krvni sistem i okrepljujućim dejstvom na respiratorni i nervni sistem. Ovaj čas će biti vođen uz detaljne instrukcije za zauzimanje položaja koji se nižu kroz vinyasu, i veoma detaljnim uputstvima za izvođenje vinyase uz sinhronizaciju pokreta, disanja i bandhi.

 

Lokacija: VEDANTA YOGA CENTAR, Sremska 9 (Beograd)

Čas je otvoren za sve zainteresovane.

Čas je na bazi donacija (predložna donacija 500 dinara).

Čas vodi Mirela Đurić.