OTVOREN ČAS – YINYASA YOGA

yinyasa_8-sep-2018

YIN + VINYASA > YINYASA

Yinyasa yoga je spoj yin yoge i slow flow vinyasa yoge.

Prvi deo časa je dinamičniji i razmrdaniji, da bi se u drugom delu tok kretao sa usporavanjem ka yinu do konačnog zaustavljanja tela u savasani. Promene brzine kretanja su zadane dahom i brzinom kretanja fluida u telu. Ljudska tela su umrežena meridijalnim kanalima bogatim vodom koji se prepliću kroz sve strukture tkiva. Kretanje u yinyasi nema neočekivanog ubrzavanja i zaustavljanja. Telo nije autobus GSP-a.

Brzina kretanja kroz yinyasu se menja postepeno sa blagim prelazima bez naglog dodavanja gasa i bez naglog kočenja. Vinyasa izvedena na ovakav način malo po malo zagreva telo, ostavljajući mu dovoljno vremena da obavi termoregulaciju u skladu sa kretanjem. Rast telesne temperature podstiče kretanje slojeva fascije jednih mimo drugih i dobrinosu smanjenju ili potpnom otklanjanju lokalizovane hronične tenzije u tkivu.

Usporavanje i zadržavanje položaja izvedenih na neaktivan način daje priliku da se oseti adaptabilnost fascije. Yiniziranjem se telo samo prilagođava položajima kroz koje prolazi sakupljajući benefite yin prakse.

Lokacija: VEDANTA YOGA CENTAR, Sremska 9 (Beograd)

Čas je otvoren za sve zainteresovane.

Čas je na bazi donacija.

Predložena donacija – 500 dinara.

Čas vodi Mirela Đurić.