Mesečeva sekvenca – Chandra Krama

U ovozemaljskom svetu joge postoji više različitih pozdrava Mesecu i takozvanih Mesečevih sekvenci (kao što postoji i više različitih varijacija pozdrava Suncu i praksi Sunca). Obično je reč o nizu položaja koji se koreografski ređaju jedan za drugim. Koreografijom pokreta jedna asana transformiše se u drugu, treću, četvrtu i tako dalje. Ono što je specifično za svaku od ovih koreografija su položaji (asane) i način na koji se u te položaje dospeva i kako ih se napušta. Kretanje i figure zajedno grade veću celinu.

  1. Chandra – Mesec
  2. Krama – sekvenca, koraci, faze, način uvežbavanja asana korak po korak
  3. Vinyasa – pokret
  4. Asana – sedište

Putanje koje nas vode od jednog do drugog položaja imaju jednaku važnost i vrednost kao i sami položaji. Te putanje jesu nalik na mala putovanja. To su delovi puta koji pripadaju dužoj putanji. Ima sveta koji priča da su putovanja vrednija od samih krajnjih destinacija. Nije da ničega nema u razvezivanju od krajnjih ciljeva i ishoda putovanja i u putovanju radi putovanja. Svrha kretanja biva kretanje, a asane prolazni punktovi, vidikovci utisnuti u mapu puteva.

Vinyasa krama je tradicija vežbanja asana kroz sekvencu koja teče svojim tokom uvezujući se dahom. Vinyasa krama je dinamički način vežbanja asana. Zadržavanju u asani prethodi određena dinamika i kretanje, dok po napuštanju asane sledi kontra-asana koja po osnovnom pravilu mora biti jednostavnija od prvobitne asane, ona je kao odmorište na putu. Tako je odmor sastavni deo prakse, integrisan u samu praksu. Posla pak ima i kada nema posla, odnosno radimo i kada odmaramo. Radimo suptilno. Odmor obnavlja vezu sa dahom. Obnavljanje i održavanje veze između daha i tela je esencija prakse.

Tvorac ove konkretne Mesečeve sekvence je Matthew Sweeney, učitelj i praktičar aštanga joge. Ono što karakteriše ovu prelepu sekvencu jeste premeštanje fokusa na karlicu i deaktivacija ramenog pojasa koji je kod redovnih vežbača aštange na udaru čaturangi. Svojim vinyasama sekvenca manifestuje terapeutska svojstva za remena, zglobove šaka i donja leđa. Počinje Pozdravima Mesecu koji nas svojom repetitivnošću uvlače u melodičnu struju daha. Za razliku od tipičnog ujjayi disanja, ovaj zvuk je mekši i tiši. Prema tradiciji, koliko god ona bila izmišljena, aštanga se vežbala šest dana u nedelji izuzev na dane punog i mladog Meseca. Sweeney je ovu sekvencu razvio u svrhe izbegavanja jednoličnosti i monotonije svakodnevne prakse aštange i ponudio je kao restorativnu alternativu ne samo za dane uoči punog/mladog Meseca, nego i za dane uoči i tokom menstrualnog ciklusa, za dane kada smo umorni, za dane kada nam ne ide lako da se nosimo sa boljkama eventualnih povreda i kada nam je potrebno da usporimo i da se umirimo. Mesečeva sekvenca može se vežbati u celosti ili u delovima izbegavajući položaje koji su preteški. Nije preporuka istrajavati u bolovima. Uslov za vežbanje Mesečeve sekvence jeste da se vežba lagano i polako.

Mesečeve mene ovoj praksi su poslužile kao orijentir podizanja i spuštanja nivoa energije u telu. Dani uoči punog Meseca izazivaju suptilne promene unutar fluida u telu, unutrašnju plimu i opšti porast energije. Kako ovo može dovesti do prekomerne stimulacije, intenzivne prakse nisu preporučljive za vreme punog Meseca. Dani uoči mladog Meseca mogu dovesti do unutrašnje oseke, isušivanja zglobova i povlačenja energije ispod nivoa optimuma.

Kad je pun Mesec?

  • U nedelju, 5. februara u 19:28

Čas je na bazi donacija. Iznos donacije je proizvoljan i individualan i prepušta se pojednicu da se rukovodi sopstvenim ekonomskim mogućnostima i prilikama, ali ipak odgovorno i uzimajući u obzir troškove održavanja studija i propratni nevidljivi rad instruktora.

Mesto održavanja – Sahaja joga centar, Skadarska 8/10. Ulaz je uvučen pored male prodajne galerije i suvenirnice. Drugi sprat, al’ neki kažu ’kao da je treći’. Postoji lift, ali je stari, lako se zaglavi ako se ne pritisnu vrata s unutrašnje strane.

Čas vodi Mirela Đurić.