Radionica: asistencije u položajima snage i restorativnim položajima

položaji_snage_i-restorativni_radionica_19.1.19

YOGA I ASISTENCIJE

RADIONICA: Asistencije u položajima snage i bezbedna poravnavanja za zglobove; asistencije u restorativnim položajima

Razvojem moderne posturalne joge komunikacija putem asistencija otvorila je prostor za drugačiju vrstu dijaloga.

Prenošenje informacija dodirom kroz asistencije može učvrstiti položaj uzemljivanjem i stabilizacijom, može ga korigovati, rafinirati i produbiti na podržavajući način.

Asistencija takođe može biti destabilizujuća i deranžirajuća, mehanička, štetna, gruba i opasna. Sa druge strane asistencije itekako mogu biti agresivne, manipulativne, neprimerene, nekonsenzualne i neetične.

Radionica će se baviti pitanjima kada i kako prići vežbaču; smislom i namerom asistencije; kako ostvariti fizički kontakt koji neće ugroziti ničiju individualnost i autonomiju; kako ostvariti odnos poverenja i od prostirke kreirati bezbedno mesto za vežbanje i učenje joge.

Ova tematska radionica posvećena je položajima snage i restorativnim položajima, varijetetima od navasane do apanasane, od bakasane do balasane i od adho mukha vrksasane do supta virasane. Položaji snage zahtevaju precizno tagretiranje mišićnih grupa prilikom njihovog izvođenja. Efikasno izolovanje određenih mišićnih grupa reflektuje se na stabilnost i bezbednost zglobova. Cilj je negovanje kinematičkog lanca koji čine zglob šake, lakta i ramena i očuvanje stabilnosti lumbalnog i cervikalnog dela kičmenog stuba. Srazmernost snage i fleksibilnosti čuva zdravlje zglobova. Delotvornost restorativnih položaja zavisi od mogućnosti deaktivacije mišićnih grupa slaganjem delova tela jednih u odnosu na druge na način koji ne iziskuje neuro-mišićnu tenziju.

Asistenti će se upoznati sa telesnim polugama, asistentskim stavovima nužnim za prevenciju sopstvenih povreda i održavanje balansa, načinima čuvanja sopstvenog tela, leđa, kolena i ostalih zglobova.

Prilikom asistiranja u fokusu će biti:

 • Posmatranje
 • Uzemljivanje
 • Osnovno poravnavanje
 • Modifikovanje i prilagođavanje položaja
 • Tehnike uspostavljanja i održavanja fizičkog kontakta asistenta i vežbača
 • Zauzimanje i održavanje bezbednog položaja asistenta

Radionica je otvorena za sve zainteresovane:

 • Instruktore i instruktorke joge
 • Vežbače koji žele da prošire svoju praksu

Radionica će biti interaktivna, praktična i eksperimentalna. Rad u parovima i manjim grupama će otvoriti prostor za pitanja, diskusiju i dodatna pojašnjavanja tehnika asistiranja.

Broj mesta je ograničen.

Prijave slati na: info@ashtangayoga.rs

Kotizacija: 3000 dinara

Vreme: 19. januar, 14-17 časova

Mesto održavanja radionice: VEDANTA YOGA CENTAR, Sremska 9, Beograd

Radionicu vodi:

Mirela Đurić – praktičarka ashtanga vinyasa yoge sa višegodišnjim iskustvom u radu sa ljudima 1 na 1. Svakodnevno asistira na časovima. Sertifikovana instruktorka joge. Završila je kurs za obuku učitelja ashtanga vinyasa yoge Davida Swensona. Kurs se bavi isključivo asistencijama u asanama.

YOGA I ASISTENCIJE U NOVOM SADU – RADIONICA

radionica_novi_sad_finalBEZBEDNA PORAVNAVANJA I NAMEŠTANJA ZA KUKOVE, KOLENA I DONJA LEĐA

Razvojem moderne posturalne joge komunikacija putem asistencija otvorila je prostor za drugačiju vrstu dijaloga.

Prenošenje informacija dodirom kroz asistencije može učvrstiti položaj uzemljivanjem i stabilizacijom, može ga korigovati, rafinirati i produbiti na podržavajući način.

Asistencija takođe može biti destabilizujuća i deranžirajuća, mehanička, štetna, gruba i opasna. Sa druge strane asistencije itekako mogu biti agresivne, manipulativne, neprimerene, nekonsenzualne i neetične.

Radionica će se baviti pitanjima kada i kako prići vežbaču; smislom i namerom asistencije; kako ostvariti fizički kontakt koji neće ugroziti ničiju individualnost i autonomiju; kako ostvariti odnos poverenja i od prostirke kreirati bezbedno mesto za vežbanje i učenje joge.

Na ovoj tematskoj radionici bavićemo se autokorekcijama i korekcijama u asanama. Upoznaćemo se sa osnovnim principima koji stoje iza bezbednog zauzimanja položaja i pružanja asistencija. Bezbedan pristup za područje donjih leđa, karlice i kukova, zadnje lože i kolena ima za cilj dugoročnost i održivost prakse asana sa svrhom ostvarivanja krajnjeg zdravstvenog benefita. Odbacićemo nebezbedne poravnavanja, potencijalno povređujuća i rizična za kolena, kukove i donja leđa. Zglob kolena je zglob koji najčešće prvi primi udarac prilikom otvaranja kuka. Donja leđa odnosno lumbalni deo kičmenog stuba sa svojom prirodnom ekstenzijom trpi veliku destabilizaciju usled neadekvatnog posturalnog  poravnavanja. I kolena i donja leđa uslovljena su postavljanjem karlice i kukova u optimalan položaj od asane do asane za različite telesne tipove i anatomiju pojedinca.

Asistenti će se upoznati sa telesnim polugama, asistentskim stavovima nužnim za prevenciju sopstvenih povreda i održavanje balansa, načinima čuvanja sopstvenog tela, leđa, kolena i ostalih zglobova.

Prilikom asistiranja u fokusu će biti:

 • Posmatranje
 • Uzemljivanje
 • Osnovno poravnavanje
 • Modifikovanje i prilagođavanje položaja
 • Tehnike uspostavljanja i održavanja fizičkog kontakta asistenta i vežbača
 • Zauzimanje i održavanje bezbednog položaja asistenta

Radionica je otvorena za sve zainteresovane:

 • Instruktore i instruktorke joge
 • Vežbače koji žele da prošire svoju praksu

Radionica će biti interaktivna, praktična i eksperimentalna. Rad u parovima i manjim grupama će otvoriti prostor za pitanja, diskusiju i dodatna pojašnjavanja tehnika asistiranja.

Broj mesta je ograničen.

Prijave slati na:

Mirela (Beograd) – info@ashtangayoga.rs

Tibor (Novi Sad) – 0641789676

Miroslav (Sombor) – 0642073268

Kotizacija: 2400 dinara

Vreme: 22. decembar, 14-19 časova (uz pauzu od sat vremena)

Mesto održavanja radionice: Joga za savremenog čoveka, Petra Drapšina 27, Novi Sad

Radionicu vodi:

Mirela Đurić – praktičarka ashtanga vinyasa yoge sa višegodišnjim iskustvom u radu sa ljudima 1 na 1. Svakodnevno asistira na časovima. Sertifikovana instruktorka joge. Završila je kurs za obuku učitelja ashtanga vinyasa yoge Davida Swensona. Kurs se bavi isključivo asistencijama u asanama.

Radionica: Bezbedna poravnavanja i nameštanja za ramena, vrat i donja leđa

vrat_ramena_donjaledja_8_radna_siroka

YOGA I ASISTENCIJE

 

Razvojem moderne posturalne joge komunikacija putem asistencija otvorila je prostor za drugačiju vrstu dijaloga.

 

Prenošenje informacija dodirom kroz asistencije može učvrstiti položaj uzemljivanjem i stabilizacijom, može ga korigovati, rafinirati i produbiti na podržavajući način.

 

Asistencija takođe može biti destabilizujuća i deranžirajuća, mehanička, štetna, gruba i opasna. Sa druge strane asistencije itekako mogu biti agresivne, manipulativne, neprimerene, nekonsenzualne i neetične.

Radionica će se baviti pitanjima kada i kako prići vežbaču; smislom i namerom asistencije; kako ostvariti fizički kontakt koji neće ugroziti ničiju individualnost i autonomiju; kako ostvariti odnos poverenja i od prostirke kreirati bezbedno mesto za vežbanje i učenje joge.

 

Ova tematska radionica, pretežno će se baviti asistencijama u položajima torzija, ekstenzija i inverzija. Radionica nudi pregled ključnih položaja i bezbedna poravnavanja sa svrhom očuvanja integriteta rameno-lopatičnog dela, kičmenog stuba i njegovih najosetljivijih krivina, lumbalne i cervikalne. Sve delove tela posmatraćemo objedinjene u posturalnu celinu. Cilj poravnavanja, nameštanja i asistencija je posturalno osvešćivanje zarad dugoročnosti i održivosti prakse asana sa mnoštvom zdravstvenih benefita.

 

Asistenti će se upoznati sa telesnim polugama, asistentskim stavovima nužnim za prevenciju sopstvenih povreda i održavanje balansa, načinima čuvanja sopstvenog tela, leđa, kolena i ostalih zglobova.

 

Prilikom asistiranja u fokusu će biti:

 

 • Posmatranje
 • Uzemljivanje
 • Osnovno poravnavanje
 • Modifikovanje i prilagođavanje položaja
 • Tehnike uspostavljanja i održavanja fizičkog kontakta asistenta i vežbača
 • Zauzimanje i održavanje bezbednog položaja asistenta

 

Radionica je otvorena za sve zainteresovane:

 

 • Instruktore i instruktorke joge
 • Vežbače koji žele da prošire svoju praksu

 

Radionica će biti interaktivna, praktična i eksperimentalna. Rad u parovima i manjim grupama će otvoriti prostor za pitanja, diskusiju i dodatna pojašnjavanja tehnika asistiranja.

 

 

Broj mesta je ograničen.

Prijave slati na: info@ashtangayoga.rs

 

Kotizacija: 3000 dinara

Vreme: 8. decembar, 14-17 časova

Mesto održavanja radionice: VEDANTA YOGA CENTAR, Sremska 9, Beograd

 

Radionicu vodi:

Mirela Đurić – praktičarka ashtanga vinyasa yoge sa višegodišnjim iskustvom u radu sa ljudima 1 na 1. Svakodnevno asistira na časovima. Sertifikovana instruktorka joge. Završila je kurs za obuku učitelja ashtanga vinyasa yoge Davida Swensona. Kurs se bavi isključivo asistencijama u asanama.

 

RADIONICA: Bezbedna poravnavanja i nameštanja za kukove, kolena i donja leđa

radionica_kkdl_asistencije_nov2018

YOGA I ASISTENCIJE

RADIONICA: Bezbedna poravnavanja i nameštanja za kukove,  kolena i donja leđa

 

Razvojem moderne posturalne joge komunikacija putem asistencija otvorila je prostor za drugačiju vrstu dijaloga.

 

Prenošenje informacija dodirom kroz asistencije može učvrstiti položaj uzemljivanjem i stabilizacijom, može ga korigovati, rafinirati i produbiti na podržavajući način.

 

Asistencija takođe može biti destabilizujuća i deranžirajuća, mehanička, štetna i opasna. Sa druge strane asistencije itekako mogu biti agresivne, manipulativne, neprimerene i neetične.

Radionica će se baviti pitanjima kada i kako prići vežbaču; smislom i namerom asistencije; kako ostvariti fizički kontakt koji neće ugroziti ničiju individualnost i autonomiju; kako ostvariti odnos poverenja i od prostirke kreirati bezbedno mesto za vežbanje i učenje joge.

 

Na ovoj tematskoj radionici upoznaćemo se sa osnovnim principima koji stoje iza bezbednog pružanja asistencija. Usvojićemo bezbedan pristup za područje donjih leđa, karlice i kukova, zadnje lože i kolena. Odbacićemo nebezbedne asistencije, potencijalno povređujuće i rizične za kolena, kukove i donja leđa. Zglob kolena je zglob koji najčešće prvi nadrlja. Donja leđa odnosno lumbalni deo kičmenog stuba sa svojom prirodnom ekstenzijom trpi veliku destabilizaciju usled neadekvatnog posturalnog  poravnavanja. I kolena i donja leđa uslovljena su postavljanjem karlice i kukova u optimalan položaj od asane do asane za različite telesne tipove i anatomiju pojedinca.

 

Asistenti će se upoznati sa telesnim polugama, najčešćim stavovima nužnim za prevenciju povreda i održavanje balansa, načinima čuvanja sopstvenih kolena i donjih leđa.

 

Prilikom asistiranja u fokusu će biti:

 

 • Posmatranje
 • Uzemljivanje
 • Osnovno poravnavanje
 • Modifikovanje i prilagođavanje položaja
 • Tehnike uspostavljanja i održavanja fizičkog kontakta asistenta i vežbača
 • Zauzimanje i održavanje bezbednog položaja asistenta

 

Radionica je otvorena za sve zainteresovane:

 

 • Instruktore i instruktorke joge
 • Vežbače koji žele da prošire svoju praksu

 

Radionica će biti interaktivna, praktična i eksperimentalna. Rad u parovima i manjim grupama će otvoriti prostor za pitanja, diskusiju i dodatna pojašnjavanja tehnika asistiranja.

 

 

Broj mesta je ograničen.

Prijave slati na: info@ashtangayoga.rs

 

Kotizacija: 3000 dinara

Vreme: 10. novembar, 14-17 časova

Mesto održavanja radionice: VEDANTA YOGA CENTAR, Sremska 9, Beograd

 

Radionicu vodi:

Mirela Đurić – praktičarka ashtanga vinyasa yoge sa višegodišnjim iskustvom u radu sa ljudima 1 na 1. Svakodnevno asistira na časovima. Sertifikovana instruktorka joge. Završila je kurs za obuku učitelja ashtanga vinyasa yoge Davida Swensona. Kurs se bavi isključivo asistencijama u asanama.

 

 

Radionica: asistencije u stojećim asanama

stojece_asane_radionica_2018 Razvojem moderne posturalne joge komunikacija putem asistencija otvorila je prostor za drugačiju vrstu dijaloga.

Prenošenje informacija dodirom kroz asistencije može učvrstiti položaj uzemljivanjem i stabilizacijom, može ga korigovati, rafinirati i produbiti na podržavajući način.

Asistencija takođe može biti destabilizujuća i deranžirajuća, mehanička, štetna i opasna. Sa druge strane asistencije itekako mogu biti agresivne, manipulativne, neprimerene i neetične.

Radionica će se baviti pitanjima kada i kako prići vežbaču; smislom i namerom asistencije; kako ostvariti fizički kontakt koji neće ugroziti ničiju individualnost i autonomiju; kako ostvariti odnos poverenja i od prostirke kreirati bezbedno mesto za vežbanje i učenje joge.

Prilikom asistiranja u fokusu će biti:

 • Posmatranje
 • Uzemljivanje
 • Osnovno poravnavanje
 • Modifikovanje i prilagođavanje položaja
 • Tehnike uspostavljanja i održavanja fizičkog kontakta asistenta i vežbača
 • Zauzimanje i održavanje bezbednog položaja asistenta

Radionica je otvorena za sve zainteresovane:

 • Instruktore i instruktorke joge
 • Vežbače koji žele da prošire svoju praksu

Radionica će biti interaktivna, praktična i eksperimentalna.

Rad u parovima i manjim grupama će otvoriti prostor za pitanja, diskusiju i dodatna pojašnjavanja tehnika asistiranja.

Broj mesta je ograničen.

Prijave slati na: info@ashtangayoga.rs

Kotizacija: 3000 dinara

Vreme: 20. oktobar, 10-13 časova

Mesto održavanja radionice: VEDANTA YOGA CENTAR, Sremska 9, Beograd

Radionicu vodi:

Mirela Đurić – praktičarka ashtanga vinyasa yoge sa višegodišnjim iskustvom u radu sa ljudima 1 na 1. Svakodnevno asistira na časovima. Sertifikovana instruktorka joge. Završila je kurs za obuku učitelja ashtanga vinyasa yoge Davida Swensona. Kurs se bavi isključivo asistencijama u asanama.

Otvoren čas – yoga i samomasaža

otvoren_cas_samomasaza2

Zemlja zna da masira samo ako se dobro namestimo. Na ovom tematskom času bavićemo se tehnikama samomasaže u yogi. Dodirnućemo svaki delić tela na stimulativan način koristeći kontakt sa podlogom i slažući različite delove tela u položaje koji podstiču masažu površinskih slojeva tkiva preko kože i mišića do kostiju; zatim unutrašnjih organa karlice i stomaka, dozirajući intenzitet položaja pomoću daha. Koristićemo dah kako bismo iznutra dotakli trigger points lopatičnog dela i kako bismo dahom pokrećući dijafragmu podstakli masažu stomaka izunutra. Radom na stopalima, radićemo i na leđima. Radom na donjim leđima, radićemo na unutrašnjim organima. Preko ramena, radićemo i na kukovima. Ispratićemo kako rad na pojedinim delovima utiče na celinu. Koristićemo dah, kriye, asane i tehnike Thai yoga masaže.

*

Lokacija: VEDANTA YOGA CENTAR, Sremska 9 (Beograd)

Čas je otvoren za sve zainteresovane.

Čas je na bazi donacija.

Predložena donacija: 500 dinara

Čas vodi Mirela Đurić.

Otvoren čas – vata | pitta | kapha vinyasa

vata_pitta_kapha

Dinamična vinyasa koja će pokrenuti isceljujuće energije vate, pitte i kaphe u telu i makar na kratko suspendovati hronične tegobe (fizičke, mentalne, psihičke, emotivne). Vinyasa – savez pokreta, daha i asana će regulisati disbalans dosha reflektovan u uobičajenim obrascima kretanja, disanja i posture. Telo u pokretu i suptilna mikro kretanja unutar tela na ćelijskom nivou podstaknuta vinyasom udružiće se u otklanjanju blokada na putevima kolanja energija.

Vinyasa poslastica za sve vata-pitta tipove, a naročito za kaphice.

**

Lokacija: VEDANTA YOGA CENTAR, Sremska 9 (Beograd)

Čas je otvoren za sve zainteresovane.

Čas je na bazi donacija.

Predolžena donacija: 500 dinara

Čas vodi Mirela Đurić.

OTVOREN ČAS – YINYASA YOGA

yinyasa_8-sep-2018

YIN + VINYASA > YINYASA

Yinyasa yoga je spoj yin yoge i slow flow vinyasa yoge.

Prvi deo časa je dinamičniji i razmrdaniji, da bi se u drugom delu tok kretao sa usporavanjem ka yinu do konačnog zaustavljanja tela u savasani. Promene brzine kretanja su zadane dahom i brzinom kretanja fluida u telu. Ljudska tela su umrežena meridijalnim kanalima bogatim vodom koji se prepliću kroz sve strukture tkiva. Kretanje u yinyasi nema neočekivanog ubrzavanja i zaustavljanja. Telo nije autobus GSP-a.

Brzina kretanja kroz yinyasu se menja postepeno sa blagim prelazima bez naglog dodavanja gasa i bez naglog kočenja. Vinyasa izvedena na ovakav način malo po malo zagreva telo, ostavljajući mu dovoljno vremena da obavi termoregulaciju u skladu sa kretanjem. Rast telesne temperature podstiče kretanje slojeva fascije jednih mimo drugih i dobrinosu smanjenju ili potpnom otklanjanju lokalizovane hronične tenzije u tkivu.

Usporavanje i zadržavanje položaja izvedenih na neaktivan način daje priliku da se oseti adaptabilnost fascije. Yiniziranjem se telo samo prilagođava položajima kroz koje prolazi sakupljajući benefite yin prakse.

Lokacija: VEDANTA YOGA CENTAR, Sremska 9 (Beograd)

Čas je otvoren za sve zainteresovane.

Čas je na bazi donacija.

Predložena donacija – 500 dinara.

Čas vodi Mirela Đurić.

OTVOREN ČAS – ASHTANGA VINYASA YOGA

ashtanga_subota

Yoga chikitsa (yoga terapija, terapija yogom), kako glasi sanskritski naziv primarne serije ashtanga vinyasa yoge je dovoljno deskriptivan. Ashtanga yoga pokreće pranu bez oklevanja. Primarna serija je baza sa terapeutskim dejstvom na digestivni i krvni sistem i okrepljujućim dejstvom na respiratorni i nervni sistem. Ovaj čas će biti vođen uz detaljne instrukcije za zauzimanje položaja koji se nižu kroz vinyasu, i veoma detaljnim uputstvima za izvođenje vinyase uz sinhronizaciju pokreta, disanja i bandhi.

 

Lokacija: VEDANTA YOGA CENTAR, Sremska 9 (Beograd)

Čas je otvoren za sve zainteresovane.

Čas je na bazi donacija (predložna donacija 500 dinara).

Čas vodi Mirela Đurić.

OTVOREN ČAS – YOGA I SAMOMASAŽA

otvoren_cas_samomasaza

Letnji period godine je izazov za održavanje redovnosti u vežbanju joge. Visoke temperature, putovanja i godišnji odmori menjaju naš uobičajen dnevni tok. Na mesečnom nivou se to odražava učestalijim odsustvovanjem sa časova joge. Nepoželjni efekti na posturu, respiraciju i termoregulaciju u takvim okolnostima mogu biti predupređeni jednostavnim energizujućim i opuštajućim sekvencama joga asana.

 Kao privremeni odgovor na ovakvu situaciju u Vedanta yoga centru možete očekivati češće održavnje otvorenih časova na bazi donacija koji nisu obavezujući na mesečnom nivou. Letnjoj drop-in ponudi, pored uobičajenog nedeljnog časa yin yoge (19:00-20:30), dodajemo povremene jutarnje subotnje časove u terminu 9:30-11:00. Časovi će biti otvoreni za sve zainteresovane, dok će plaćanje biti na principu slobodnih donacija. Časovi će biti tematski i biće prilagođeni barometarsko-termometarskim prilikama.

***

Zemlja zna da masira samo ako se dobro namestimo. Na ovom tematskom času pozabavićemo se tehnikama samomasaže u yogi. Dodirnućemo svaki delić tela na terapeutski način koristeći kontakt sa podlogom i slaganjem različitih delova tela u položaje koji podstiču masažu površinskih slojeva preko kože i mišića do kostiju; zatim unutrašnjih organa, pre svega karlice i stomaka, dozirajući intenzitet položaja pomoću daha. Koristićemo dah kako bismo iznutra dotakli trigger points lopatičnog dela i kako bismo dahom pokrećući dijafragmu podstakli masažu stomaka izunutra. Radeći na stopalima, radićemo i na leđima. Radeći na donjim leđima, radićemo na unutrašnjim organima. Radeći na ramenima, radićemo i na kukovima. Ispratićemo kako rad na pojedinim delovima utiče na celinu.

*

Lokacija: VEDANTA YOGA CENTAR, Sremska 9 (Beograd)

Čas je otvoren za sve zainteresovane.

Čas je na bazi donacija.

Čas vodi Mirela Đurić.