Mesečeva sekvenca – otvoren čas; 24. mart ’24

Većina sekvenci prati linearnu strukturu koja počinje sa jednostavnijim i lakšim položajima i progresivno se kreće ka kompleksnijim i težim. Mesečeva sekvenca Metju Svinija (Matthew Sweeney) prati istu logiku sekvenciranja. Kroz samu sekvencu, od početka do kraja, dolazimo do nekoliko kulminacija, skoro kao da su tri sekvence u jednoj. Nakon svake kulminacije Svini nas vraća u doboki basen integracije novonastalih promena.

Ova ritmična sekvenca nam omogućava da što se sporije krećemo, više simplifikujemo svaku mehaničku radnju i osvestimo mehanizme unutrašnjeg i suptilnijeg prestrojavanja. Disanje je tiho i meko, ujjayi koji zagreva, a ne pregreva. Mesečeva sekvenca balansira jin i jang koji su u neprekidnom uzajamnom pomicanju i smicanju.

Ps: ovaj čas je otvoren za sve zainteresovane, nije besplatan, ali je na bazi donacija.