Pranajama: Surja bedana

21458558_489065458134551_1769978276_o

Pranajame koje menjaju doše – 1. deo

U tekstu koji sledi, pranajame (pranayama) i kumbake (kumbhaka) imaju jasnu medicinsku funkciju i stoga mogu biti preporučene od strane terapeuta odnosno osobe koja jogičke tehnike primenjuje u okviru konteksta terapije, a ne prevashodno duhovnosti. Takođe, mogu biti korišćene kao duhovne sadane (sadhana) ukoliko se kod učenika uzme u obzir konstitucija doša (dosha). Pre upuštanja u ove tehnke, važno je razumeti njihove efekte pošto nijedna od njih nije samostalni uravnoteženi vid prakse. Upravo iz razloga što nisu uravnotežene, ove tehnike se mogu primeniti kako bi korigovale neravnotežu doša. Terapeutski, surja bedana (surya bedhana) se primenjuje kako bi smanjila vatu (vata) i kaphu (kapha), uđaji kumbaka (ujjayi kumbhaka) se primanjuje kako bi smanjila kaphu, čandra bedana (chandra bedhana), šitali (shitali) i šitkari (sitkari) se koriste kako bi snizile pitu (pitta).

U terapeutske svrhe preporučuje se kraća, neintenzivna praksa. Dakle, primena je u ovom slučaju sasvim drugačija od primene u duhovne svrhe. Kada je nadi šodana (nadi shodhana) jednom savladana, praktičar je u duhovne svrhe koristi da bi podigao kundalini (kundalini). U tu svrhu trajanje prakse je dugo i sa dugim kumbakama i stoga je efekat prakse sasvim drugačiji. Na primer izvođenje neke od ovih pranajama 10-15 minuta u toku dana može doprineti uspostavljanju ravnoteže doša. Dok bi isti metod za podizanje kundalinija zahtevao izvođenje u trajanu od jednog ili jednog i po sata u kombinaciji sa drugim praksama jednakih vremenskih razmera. Za takvu kundalini praksu potrebno je prethodno savladavanje asana (asana), krija (kriya) i nadi šodane, jer u suprotnom osetljivi sistem nadija ne bi izdržao napad zmijske moći u usponu (shakti).

Stoga, treba imati na umu, kada čitamo o ovim tehnikama ili kada se praktično bavimo njima, da iste tehnike primenjuju dve potpuno različite grupe ljudi, u dva potpuno različita konteksta. Neka bude jasno koja im je svrha bez ikakvih nijansi sive. Na primer, pretpostavimo da ste korisnik ove vrste terapije sa relativno malim isustvom u jogi, ali sa otežanim poremećajem vate. U tom slučaju možete praktikovati surja bedanu 10 minuta u toku dana kako bi se vata snizila i došla bliže ravnotežnom stanju. Nakon toga, ne možete tek tako odlučiti da promenite svrhu metoda i pojačate surja bhedanu na jedan sat dnevno sa dugim kumbakama. Ukoliko želite tako nešto, prvo je potrebno da postignete određeni nivo u izvođenju asana, krija i nadi šodane. Nepohodno je da ovo bude jasno upravo iz razloga što je zbog dvostruke primene ovih metoda, prisutno dosta zabuna vezanih za odgovornost u njihovoj primeni.

Dve tehnike koje slede, surja i čandra bedana su jedna drugoj odraz u ogledalu i zajedno čine nadi šodanu. Nadi šodana polako koriguje neravnotežu nadija, međutim ukoliko je neravnoteža precizno dijagnostifikovana, surja ili čandra bedana može brže da je koriguje, nakon čega se nastavlja sa nadi šodanom.

Surja bedana

Surja bedana znači „probadanje Sunca“ i odnosi se na činjenicu da se svaki udah odvija kroz desnu, solarnu nozdrvu.

„Joga kundalini upanišad“, „Hata joga pradipika“ i „Joga rahasja“ navode surja bedanu među najvažnijim pranajamama za koje se veruje da otklanjaju bolesti. Osim svojstva da otklanja bolesti izazvane pojačanom vatom, surja bedana nalazi svoju glavnu primenu u podizanju kundalinija. Tada se često kombinuje sa bastrikom (bhastrika), nauli (nauli) i drugim tehnikama. Ukoliko se surja bedana u terapiji primenjuje kako bi snizila vatu, potrebno ju je pažljivo dozirati kako ne bi podigla pitu. Zapravo, surja bedana se koristi za snižavanje kaphe, iako se u ove svrhe generalno primenjuje uđaji kumbaka koja nije toliko zagrevajuća.

Kako bi se neutralizovao efekat podizanja pite, surja bedana se često kombinuje sa tehnikom šitali, koja smanjuje pitu. U terapiji, surja bedana je generalno ograničena na 10 minuta i obično se izvodi bez ili sa veoma kratkim kumbakama. Kada se surja bedana praktikuje kao duhovna sadana, izvodi se u trajanju od 45 do 90 minuta dnevno u kombinaciji sa drugim praksama. Praksa je tada moćna u pojačavanju agni (unutrašnje vatre) sa svrhom da se podigne kundalini. Nije potrebno napomenuti da se takva primena treba praktikovati samo uz vođenje iskusnog učitelja.

Jedan od problema sa kojim se suočavamo prilikom praktikovanja surja bedane je taj što ona sama po sebi nije uravnotežavajuća kao što je nadi šodana ili bastrika. U procesu potpaljivanja agni, surja bedana aktivira sve parametre povezane sa desnom nozdrvom odnosno simpatetički lanac („bori se ili beži“  reakcija), eferentne nervne struje (izlazni signali, ekstrovertna ličnost), levu moždanu hemisferu, katabolizam (razgrađivanje tkiva) i analitički fundamentalistički um (postoji samo jedna istina). S druge strane suzbija ili slabi tendencije povezane sa levom nozdrvom odnosno parasimpatetički lanac (odmor i relaksacija), aferentne nervne struje (dolazni signali, introspektivna ličnost), desnu moždanu hemisferu, anabolizam (hranjenje i izgradnja tkiva) i intuitivni/relativistički um (postoji više istina).

Nakon ponovnog iščitavanja ovog spiska polako ćete, reč po reč otkriti dramu zapadne naspram drevne indijske kulture. Zapadna kultura je beznadežno surja ili solarno preovladavajuća, dok je tradicionalna indijska kultura pretežno lunarna. Proučavanjem devetnaestovekovnih gledišta zapadnih indologa o indijskoj kulturi i religiji, obično se nailazi na tipično nerazumevanje koje su pripadnici solarnih kultura imali spram lunarnih kultura. U stara vremena surja bedana je bila panaceja za sve neravnoteže sa kojima se suočavao tipični srednjevekovni ili drevni jogi, kojem bi do pre par vekova bila potrebna dobra doza surja bedane da bi se stvorila neophodna vatra  i snaga za sagorevanje lunarnih prepreka. S druge strane, prosečni savremeni jogi sa zapada, barem u vreme pisanja ovog teksta, već ima previše solarnih, simpatetičkih, levohemisfernih, eferentnih, fundamentalističkih, kataboličkih, analitičkih i ekstrovertnih tendencija. Primeri nisu samo testosteronom vođeno buldožiranje kišnih šuma, nego i testosteronom vođeno buldožiranje resursa skoro čitave planetarne populacije u vatru globalne finansijske krize.

Snažno reprezentovana savremenim belim muškarcima, ova tendencija takođe priteže i žene i pripadnike orijentalnih kultura. Veoma pojednostavljeno, stalno pozivanje na porast bruto domaćeg proizvoda i glavnog mu pogona domaće potrošnje, povećava solarno držanje populacije čineći je još više kataboličkom (razbijanje i sagorevanje resursa), ekstrovertnom (prekovremeni rad i obavljanje težih zadataka vezanih za posao), simpatetičkom (izloženijom stresu kroz dodatni posao i sve veće zahteve po pitanju obrazovanja) itd. I dok se sve ovo dugo smatralo domenom belog muškarca, ekonomisti su uveliko shvatili da globalna ekonomska proizvodnja može nastaviti da raste samo ukoliko se u nju uključi čitava ženska populacija i populacije prethodno nerazvijenih zemalja. Solarna, muška kultura je preplavila lunarnu, žensku kulturu i ukoliko se ta tendencija nastavi globalni organizam će sagoreti kao i veoma stresirana i napeta ambiciozna individua, tendencija koja je obično povezana sa disanjem prevashodno kroz desnu nozdrvu. Šastre (shastra) tvrde da ćemo, ukoliko tri dana konsekutivno dišemo kroz surja (desnu) nozdrvu, živeti još samo jednu godinu.

Uprošćeno, surja bedana će učiniti da budemo manje mentalni, manje samoreflektivni, više fizički, manje ležerni, više napadni, manje intuitivni, više analitički, više otvoreni, manje introspektivni, više zainteresovani za slamanje postojećih struktura (čak i ako su korisne), nego za održavanje istih, više zainteresovane za jednu istinu (često sopstvenu), nego u druge koje takođe mogu imati smisla. Surja bedana je moćna tehnika za osobe koje imaju suviše suprotnih, lunarnih tendencija. I dok je pre recimo 1000 ili 2000 godina ovu tehniku pranajame možda bilo moguće jednoglasno prepisati većini ili svim jogijima u Indiji, nužno je zapitati se da li je mnoštvo savremenih jogija već upilo i suviše ovog melema. Ovu tehniku treba praktikovati samo ako je prepisana i skrojena od strane dobro obrazovanog učitelja prema potrebama pojedinačnog učenika. Svami Nirandžanananda tvrdi da surja bedanu trebaju primenjivati samo oni koji imaju nadmoćniji lunarni nadi (Ida), pošto surja bedana aktivira simpatetički nervni sistem, generiše toplotu i proizvodi ekstrovertnost. Trebamo je praktikovati samo ukoliko nam nedostaju ove karakteristike. Nemojte samostalno sebi prepisivati surja bedanu. Potrebno je da iskusni učitelj utvrdi da li je za vas prikladnija ova praksa ili pak čandra bedana, a odabir bi se mogao menjati u zavsnosti od godišnjeg doba i geografske lokacije. Ukoliko postoji nedoumica, treba jednostavno nastaviti sa praktikovanjem nadi šodane.

KONTRAINDIKACIJE

Nemojte praktikovati surja bedanu za vreme toplotnog talasa leti ili tokom trudnoće (zato što je katabolička). Nemojte je praktikovati ukoliko vam je pita već pojačana, jer surja bedana podiže pitu. Nemojte je praktikovati sa povišenim krvnim pritiskom, hipertiroidizmom ili ukoliko patite od aciditeta i od pitom povezanih bolesti kao što su čir i gastritis. Nemojte je praktikovati sa srčanim tegobama kao što je angina pektoris.

Nemojte praktikovati ovu tehniku ukoliko ste veoma analitični/logični i nedovoljno intuitivni. Nemojte je praktikovati ukoliko su ženski, saosećajni, brižni aspekti vaše ličnosti već nedovoljno razvijeni. Nemojte je praktikovati kada ste previše fizički i materijalno orijentisani, ambiciozni  i kada uopšte ne možete da se povežete sa uzvišenim konceptima i idealizmom. Nemojte je praktikovati ukoliko ste podložni stresu, napeti, ukoliko ste A tip ličnosti, imate srčane probleme ili stomačni čir, ne možete da se opustite, patite od isprekidanog sna, ukoliko se lako pregrevate ili patite od viška pite. Drugim rečima, nemojte je praktikovati ukoliko ste solarni tip ličnosti i telesnosti.

Ukoliko praktikujete surja bedanu i primetite da prenosite unutrašnje konflikte u spoljašnji svet (tj. izvana proživljavate konflikte vašeg okruženja i odnosa koji bi se bolje razrešili mentalnim razumevanjem i procesom prepoznavanja), onda ovo može biti indikacija da treba stati sa ovom tehnikom i zameniti je nadi šodanom.

BENEFITI

„Hata joga kaumudi“ preporučuje surja bedanu zimi (za grejanje) ili za lečenje bolesti izazvanih povećanom vatom i kaphom. Izuzetna je za praktikovanje u planinama ili tokom hladnih godišnjih doba, dobra je za pročišćavanje i skladištenje agni (unutrašnje vatre). Surja bedana se može koristiti u lečenju bolesti respiratornog sistema kao što su prehlade, sinusitis, bronhitis i drugi poremećaji vate i kaphe. Kako ova tehnika daje energiju, dobra je takođe u slučajevima depresije ili kada se osećamo slabo i bespomoćno. Ona na sjajan način ublažava eksces lunarnih simptoma kao što su letargija, tupost i učmalost. Surja bedana podiže vitalnost i osnažuje telo. Čini nas dinamičnim, uspešnim i otvorenim. Primenljiva je kada se zahtevaju neverovatni fizički podvizi ili podvizi koji imaju veze sa snagom volje kao na primer u situacijama tokom rata.

Kako podstiče katabolizam može se primenjivati u snižavanju telesne težine tj. razlaganju i odstranjivanju masnog tkiva. Svami Ramdev preporučuje da se u ove svrhe praktikuje 27 rundi dva puta dnevno. U ovom slučaju ne dodaju se unutrašnje kumbake, ali spoljašnje kumbake bi podstakle katabolički efekat ukoliko bi učenik bio u mogućnosti da ih praktikuje bez naprezanja.

TEHNIKA BEZ KUMBAKE

Ovo je metod sporog disanja pri kojem je osnovni disajni talas trodelni dvostrukouzlazni talas. 1 Sedeći u položaju za meditaciju, napravite šanka (shanka) mudru desnom šakom. Domalim i malim prstom zatvorite levu nozdrvu i udahnite kroz desnu. Potom, zatvorite desnu nozdrvu palcem i izdahnite kroz levu. Ovo čini jednu rundu. Odmah zatvorite levu nozdrvu ponovo i udahnite kroz desnu. Ponovo zatvorite desnu nozdrvu i izdahnite kroz levu. Kod surja bedane svaki udah se odvija kroz desnu nozdrvu, a svaki izdah kroz levu.

            Počnite sa odnosom 1:1 i ponovite deset rundi ili onoliko koliko vam je preporučio učitelj. Ukoliko praktikujete surja bedanu u terapeutske svrhe, neka dužina izvođenja bude primerena redukovanju lunarnih simptoma. Polako, bez ikakvog naprezanja i forsiranja, produžite odbrojavanje dok ne stignete do odnosa 30:30, odnosno 30 sekundi udaha i 30 sekundi izdaha. Potom smanjite udah na pola kako bi se postigao odnos 1:2. Odatle ponovo produžite odbrojavanje dok jedan ciklus ne dostigne jedan minut. Tokom čitavog ciklusa disanja, meditirajte na Sunce smešteno u pupku kao tokom solarnog ciklusa nadi šodane. Ukoliko vam učitelj ne dodeli drugu mantru, koristite mantru katabolizma, Ram. Tokom praktikovanja surja bedane u dužem vremenskom periodu, čak i bez kumbake, neophodno je savetovanje sa obrazovanim učiteljem koji mora pratiti znakove iritacije solarnog nadija.

TEHNIKA SA KUMBAKOM

Ukoliko ovu tehniku koristite kao duhovnu sadanu da bi se  pročistili i pokrenuli agni, odnosno podigli kundalini, morate dodati kumbaku. Same kumbake, kao i dužina čitave prakse moraju postati poprilično duge. U ovom slučaju nadzor je još važniji. Jednom kada je postignut odnos 20:40, prepolovite udah na pola i dodajte unutrašnju kumbhaku u odnosu 1:1:2. Novo odbrojavanje bi tada bilo u odnosu 10:10:20, odnosno 10 sekundi udah, 10 sekundi unutrašnja kumbaka i 20 sekundi izdah. Produžite odbrojavanje dok čitav ciklus ponovo ne dostigne jedan minut, a potom pređite na odnos 1:2:2. Odavde, prateći isti metod, krećite se do odnosa 1:3:2 i konačno 1:4:2.

Kako bi se podigla kundalini energija, metod mora biti kombinovan sa drugim tehnikama kao što su nauli i bastrika, međutim podizanje kundalinija nije predmet ove knjige. Ukoliko generišete previše toplote i patite od simptoma pregrevanja, pojačajte šitali ili šitkari. Ukoliko iziritirate solarni nadi tj. povećate nadmoć solarnih simptoma, neutrališite ih čandra bedanom, koja će biti opisana kasnije. U slučaju akutne iritacije, potopite se u vodu i pijte velike količine mleka, a ukoliko možete i ekstremno velike količine mleka. Jedan indijski učitelj me je savetovao da popijem 300 čaša mleka ukoliko se praktikovanje ove tehnike vrati kao bumerang, i simptomi će se smanjiti!

Ukoliko pretpostavimo da prosečna čaša ima 0,2 litre, 300 čaša bi imalo 60 litara mleka. To bi bilo više od onoga što očekujemo da prosečna prodavnica ima u svojim zalihama. Ovo je očigledno razlog zašto se mnogi tradicionalni indijski jogiji nikada ne usuđiju da odu mnogo dalje od najbliže krave u okruženju. U svakom slučaju, ovo nas vraća na nužnost savetovanja sa učiteljem ukoliko praktikujemo zahtevne i napredne odnose razmera unutar ciklusa disanja.

Izvor: Pranayama, The Breath of Yoga, G. Maehle (2012)

Prevela: Mirela Đurić

  1. Trodelni dvostrukouzlazni disajni talas

    Sada ćemo pogledati trodelni dvostrukouzlazni disajni talas u vertiklanoj ravni. Sedite u omiljeni položaj za meditaciju. Kao i kod ležećeg disajnog talasa, kako biste prvo popunili donji abdomen, zatim središnji torzalni deo i na kraju gornji deo grudnog koša, angažujte udijana bandu pri udahu. Prilikom izdaha idemo nasuprot zakonu gravitacije podižući apana vaju (apana vayu) prema gore. To znači da izdah kreće od donjeg abdomena. Pokušajte da osetite kojim intenzitetom treba uključiti udijana bandu. Zatim izdahnite od sredine torza i na kraju iz gornjeg dela grudnog koša. U početku usmerite pažnju na potrebu da se ne preforsira dijafragma. Ovim metodom dijafragma mora da radi više zato što se izdah vrši nasuprot gravitaciji.

    Trodelni dvostrukouzlazni disajni talas je dobar za energizovanje i uvežbavanje distribuiranja daha. Uradite eksperiment. Lagano usmerite pažnju prema trećem oku. Primenjujući ovaj disajni talas prilikom uzlaznog izdaha, primetićete da prana prirodno teče ka gore prema trećem oku. Dok trodelni uzlazno-silazni disajni talas predaje apana vaju, trodelni dvostrukouzlazni disajni talas koristi apana gati, unutrašnji uzlazni pokret sadržan u izahu koji je uglavnom nizlazni. Ovo je važno za postizanje i održavanje određenog stanja tokom pranajame i meditacije. Pokretanjem prane prema gore, ovaj talas teži da spreči da pri kraju izdaha um postane tamasičan.  Trodelni dvostrukouzlazni talas je osnovni disajni talas kod svih sporih tehnika pranajame kao što su nadi šodana, surja i čandra bedana i šitali.