Put

“Yoga practice matures, not by adding more and more spectacular postures but by simply paying attention to the movements of the breath in the space of the heart and the role of the mind with the body, not apart from it.”

„Praksa joge ne sazreva dodavanjem sve spektakularnijih položaja, već kroz pažnju kretanja daha u predelu srca i sagledavanjem uloge kojom je um povezan sa telom.“  – Michael Stone

Sve prakse joge, ukljucujući meditaciju, disajne tehnike i posturalnu jogu, dovode vezbača u kontakt sa sobom. Na tom putu mnogo je prepreka. Nemoguće je raditi sa telom bez upliva uma, jer kada se sretnemo sa simptomima nezadovoljstva, jasno je da su fiziologija i psihologija nerazdvojive.

Patabi Džois je znao da kaže: „enemies in the heart – give rise to suffering, physical and psychological.“ („Neprijatelji srca, stvaraju patnju – fizičku i psihološku.“)

Joga je i put ka slobodi od usvojenih obrazaca nezadovoljstva.

 

Ivana path-to-the-wild-facebook-cover-template