Pranajama: šitkari

padmasancroped

Pranajame koje menjaju doše – 5. deo

Šitkari (sa dugim i) znači ’onaj koji pravi šišteći zvuk’. Šišteći zvuk ne proizvode zubi već jezik.

            „Hata joga padipika“ ovu pranajamu ubraja među najvažnije kumbake uključujući i surja bedanu, uđaji, šitali i bastriku, ali druge šastre je vide kao sekundarnu u odnosu na šitali. Pradipika takođe tvrdi da osobu čini skoro besmrtnom. „Hata ratnavali“ Šrinivasajogija sa uzbuđenjem proklamuje da kroz šitkari osoba postaje poput boga ljubavi i oslobođena patnje. Đajataramina „Jogapradipjaka“  preporučuje da se šitkari praktikuje samo leti, ne i zimi.

BENEFITI

            Šitkari je sjajna zamena za šitali za sve one koji ne mogu da urolaju jezik. Smanjuje pitu i njome povezane bolesti kao što su upalni procesi, čirevi, kiselost i groznica. Leči insomniju povezanu sa viškom pite. Pride, veruje se da povećava intelekt. Šitkari se može upotrebiti da podigne kaphu kada je to potrebno, i u ovom slučaju je potrebno da se izvodi bez kumbake. Takođe otklanja letargiju, glad i žeđ. Ukoliko se jezik pozicionira na pravi način, vazduh se preusmerava da hladi gornje nepce što vodi lučenju amrite (nektar). Entuzijastična obećanja iz šastri povezana sa dugovečnošću proizilaze iz ovog efekta.

KOTRAINDIKACIJE

            Nemojte praktikovati šitkari kada je kapha već povišena. Nemojte je praktikovati zimi kada vam je hladno ili kada ste visoko u planinama. Nemojte je praktikovati pri zagađenom vazduhu. U ovom smislu je slična kao šitali. Bez filtrirajućeg mehanizma od nosa, postižemo veće rashlađujuće efekte, ali je verovatnoća od infekcije i bolova u grlu veća usled lošeg kvaliteta vazduha.

TEHNIKA BEZ KUMBAKE

             Osnovni disajni talas kod ove pranajame je trodelni dvostrukouzlazni talas.1

Široko otvorite usta kao da pravite holivudsku grimasu (možda odatle dolazi tvrdnja o bogu ljubavi) ali držite spojene zube. Pritisnite jezik uz gornje nepce i lateralno ga raširite tako da na većini mesta skoro dodiruje kutnjake. Sada udahnite praveći šišteći zvuk. Šišteći zvuk se proizvodi vazduhom koji prolazi mimo jezika koji mu gotovo blokira putanju. Napravite dovoljno trenja koje bi dozvolilo da znatno produžite udah. Dovedite jezik u oblik koji omogućava da vazduh udari o meko, gornje nepce. Nakon završenog udaha, zatvorite usta, smestite jezik u điva bandu i polako izdahnite kroz nos. Ovo čini jednu rundu. U početku praktikujte samo nekoliko rundi i ponavljajte svakodnevno. Ukoliko nakon nekoliko dana ne bude nikakve reakcije, možete pretpostaviti da je kvalitet vazduha na vašoj lokaciji dovoljno dobar. Tada možete povećati broj rundi na 10, ali mnogo veći broj može biti praktikovan u slučaju povećane pite. Odnos je 1:1 radije nego 1:2 zato što produžava rashlađujući efekat.

TEHNIKA SA KUMBAKOM

Kako kumbaka zagreva i u određenoj meri ublažava rashlađujući efekat ove pranajame, da bi neutralisala zagrevajuće pranajame, šitkari se često praktikuje bez kumbake. Ukoliko radite šitkari sa kumbakom, povucite vazduh kroz šupljine između zuba i jezika pozicioniranog kako je ranije opisano. Na kraju udaha smestite jezik u điva bandu, progutajte, kontrahujte grlo i spustite bradu na grudnu kost (đalandara banda). Po završetku kumbake, podignite glavu, otpustite kontrakciju grla i izdahnite kroz nos, zadržavajući jezik u điva bandi. Ovo čini jednu rundu. Ponavljajte koliko god želite.

Izvor: Pranayama, The Breath of Yoga, G. Maehle (2012)

Prevela: Mirela Đurić

  1. Trodelni dvostrukouzlazni disajni talas

     

    Sada ćemo pogledati trodelni dvostrukouzlazni disajni talas u vertiklanoj ravni. Sedite u omiljeni položaj za meditaciju. Kao i kod ležećeg disajnog talasa, kako biste prvo popunili donji abdomen, zatim središnji torzalni deo i na kraju gornji deo grudnog koša, angažujte udijana bandu pri udahu. Prilikom izdaha idemo nasuprot zakonu gravitacije podižući apana vaju (apana vayu) prema gore. To znači da izdah kreće od donjeg abdomena. Pokušajte da osetite kojim intenzitetom treba uključiti udijana bandu. Zatim izdahnite od sredine torza i na kraju iz gornjeg dela grudnog koša. U početku usmerite pažnju na potrebu da se ne preforsira dijafragma. Ovim metodom dijafragma mora da radi više zato što se izdah vrši nasuprot gravitaciji.

    Trodelni dvostrukouzlazni disajni talas je dobar za energizovanje i uvežbavanje distribuiranja daha. Uradite eksperiment. Lagano usmerite pažnju prema trećem oku. Primenjujući ovaj disajni talas prilikom uzlaznog izdaha, primetićete da prana prirodno teče ka gore prema trećem oku. Dok trodelni uzlazno-silazni disajni talas predaje apana vaju, trodelni dvostrukouzlazni disajni talas koristi apana gati, unutrašnji uzlazni pokret sadržan u izahu koji je uglavnom nizlazni. Ovo je važno za postizanje i održavanje određenog stanja tokom pranajame i meditacije. Pokretanjem prane prema gore, ovaj talas teži da spreči da pri kraju izdaha um postane tamasičan.  Trodelni dvostrukouzlazni talas je osnovni disajni talas kod svih sporih tehnika pranajame kao što su nadi šodana, surja i čandra bedana i šitali.