YOGA I DODIR: UVOD U ASISTENCIJE

Osnovni principi pružanja asistencija u asanama i dodir kao sredstvo prenošenja informacija.

Utvrdi osnovne principe dodira u jogi i stekni osećaj za vladanje ovom veštinom upoznajući se sa tehnikama pružanja asistencija u asanama. Rukovodićemo se staroškolskom definicijom asane ~ sthira sukham asanam ~ i kroz asistencije tražiti udobnost i stabilnost.

Ova radionica je radionica za sebe, nije deo ciklusa radionica. Sama za sebe predstavlja uvod u kurs asistencija od 40 sati koji ću održati na jesen. Asistencije će ovom radionicom biti postavljene na nove osnove kojima se prevazilazi pristup korekcija joga položaja.

Neke od tema radionice: etika i filozofija asistencija, dodir i senzorni sistem, Njutnovi zakoni kretanja kroz biomehaniku, fizikalne tehnike aktivacije i deaktivacije muskulature putem dodira.

Radionicu vodi: Mirela Đurić

Vreme: 10:00-14:00; 22. jun 2024.

Mesto: Yoga Mandir – Resavska 30b, Beograd

Cena radionice je 5400 dinara za prijave do 12 juna. Za kasnije prijave cena je 6600 dinara.