YIN YOGA: OTVOREN ČAS – 26. MAJ

Zakoračismo u desetu godinu jiniziranja i nastavljamo sa otvorenim časovima nedeljom. Čas je na bazi donacija i otvoren je za sve zainteresovane.