Yin Yoga – otvoren čas, 5. mart

Sahaja centar, Skadarska 8/10 (Skadarlija, nije Tošin bunar, Zemun)

Očekujte lagani yin flow u vidu niza ležećih i sedećih položaja (i kontrapoložaja). Razne varijacije horizontalnih i polu-horizontalnih asana, sa stomaka, sa leđa, sa boka… Jedna od osnovnih odlika i dejstva položaja je akupresurna stimulacija toka energije (krvotoka i limfotoka). Zadržavanje u položajima neće biti ispod 3 minuta, kada kreće njihovo pravo dejstvo na vezivno fascijalno tkivo. Biću na raspolaganju za konsultacije oko svake adaptacije i modifikacije položaja.

Oni koji su već dolazili, vele da nema potrebe za slojevitim oblačenjem i dupliranjem čarapa, dovoljno je toplo u prostoru.

Čas je otvoren za sve zayinteresovane. Čas je na bazi donacija. Iznos donacije je proizvoljan i individualan i prepušta se pojednicu da se rukovodi sopstvenim ekonomskim mogućnostima i prilikama, ali ipak odgovorno i uzimajući u obzir troškove održavanja studija i propratni nevidljivi rad instruktora.

Čas vodi: Mirela Đurić