YOGA & ASISTENCIJE – RADIONICA: OSNOVE

Osnovni principi pružanja asistencija u asanama i dodir kao sredstvo prenošenja informacija.

Utvrdi osnovne principe dodira u jogi i stekni osećaj za vladanje ovom veštinom upoznajući se sa tehnikama pružanja asistencija u asanama.

Rukovodićemo se staroškolskom definicijom asane ~ sthiram sukham asanam ~ i kroz asistencije tražiti udobnost i stabilnost.

Ova radionica je radionica za sebe, nije deo ciklusa radionica. Sama za sebe predstavlja jednu tematsku celinu.

Radionicu vodi: Mirela Đurić
Vreme: 10:00-14:00; 01.07.2023.
Mesto: Yoga Mandir – Resavska 30b, Beograd

Cena radionice je 5400 dinara za prijave do 20. juna.
Za kasnije prijave cena je 6600 dinara.

Prijave, dodatna pitanja i informacije: info@ashtangayoga.rs