Yoga & asistencije – Novi Sad

Ciklus radionica – asistencije kroz biomehaniku i funkcionalnu anatomiju asana

Osnovna tema ovih radionica biće posmatranje prakse, vidljivih i manje vidljivih sastojaka prakse, autokorektivne i korektivne asistencije u asanama. Kako prići vežbaču, interpersonalna i kontaktna razmena, kako koristiti dodir, etika i ahimsa asistencija u jogi.

28. maj 2022

I blok – Stojeće asane | 10-13h |

Ciklus radionca otvaramo blokom stojećih asana. Time ćemo otvoriti kinematički lanac zglobova počevši od stopala i članaka. Funkcionalna anatomija položaja kroz asistencije. Posmartamo kako stojimo.

II blok – Kolena, kukovi i donja leđa | 14-17h |

Drugi blok će obuhvatiti deo kinematičkog lanca preko kolena, kukova, sakro-iličanog i lumbo-sakralnog zgloba. Pretežno će ispitivati položaje sedećih fleksija i otvarača kukova, kroz koje će adresirati prevenciju povreda kolena i donjih leđa, kao i rad sa već postojećim povredama. Posmatramo kako sedimo.

25. jun 2022

I blok – Ramena, vrat i gornja leđa | 10-13h |

Drugi ciklus nastavljamo blokom koji se svojom tematikom nastavlja na kinematički lanac od donjih ka gornjim leđima, vratnom delu kičme i ramenima. Položaji koje obrađuje se mogu svrstati u kategorije torzija, ekstenzija i invezija. Prevencija i rad sa postojećim povredama zarad maksimalnog benefita su vodeći motiv. Posmatramo kako se uvrćemo i izvrćemo.

II blok – Položaji snage i restorativni položaji | 14-17h |

Drugi blok ovog ciklusa završava se zatvaranjem kinematičkog lanca zglobova koji se nastavlja od vrata i ramena ka laktovima i zglobovima šaka. Položaji snage i balansi na rukama, rad sa bandhama i zasluženi odmor u komplementarnim restorativnim položajima (položajima za odmor). Posmatramo autonomni nervni sistem kroz odnos simpatikusa i parasimpatikusa.

Radionice vodi: Mirela Đurić, sertifikovana instruktorka joge. Podučavanjem joge bavi se od 2012. godine. Kurseve i radionice u oblasti asistencija vodi od 2017. godine. Više informacija na ashtangayoga.rs

Cena prve radionice za rane prijave do 14. maja je 50e, kasnije prijave 60e.

Cena druge radionice za rane prijave do 11. juna je 50e, kasnije prijave 60e.

Yoga studio Podmaslinom, Novi Sad

Broj mesta je ograničen.

Pitanja i prijave:

info@ashtangayoga.rs

slobodan_slavica@yahoo.com