Radionica: yoga i asistencije – osnove

Osnovni principi pružanja asistencija u asanama i dodir kao sredstvo prenošenja informacija.

Utvrdi osnovne principe dodira u jogi i stekni osećaj za vladanje ovom veštinom upoznajući se sa tehnikama pružanja asistencija u asanama. Rukovodićemo se staroškolskom definicijom asane ~ sthira sukham asanam ~ i kroz asistencije tražiti udobnost i stabilnost.

Ova radionica je radionica za sebe, nije deo ciklusa radionica. Sama za sebe predstavlja jednu tematsku celinu.

Radionicu vodi: Mirela Đurić

Vreme: 10:00-14:00; 04.11.2023.

Mesto: Yoga Mandir – Resavska 30b, Beograd

Cena radionice je 5400 dinara za prijave do 28. oktobra. Za kasnije prijave cena je 6600 dinara.