Ujjayi pranayama

05a68c4b05ff9fdf9b4d96acf08a002c Početna tačka bilo koje prakse asana je disanje, a za aštanga jogu to je ujjayi dah.
Ujjayi se prevodi kao „pobednički dah“ i on je prva komponenta trištane (tristhanam) – tri mesta svesnosti.
U jogi, kroz dah se transformišu duh i telo.

„Kada je disanje nelagodno, um postaje uznemiren. Kontrolom daha, jogi zadobija postojanost uma. Sve dok je dah u telu, tu je život. Smrt nastupa odlaskom daha…
Ujjayi: kontrahujući glotus i zadnju stranu grla, vazduh se uvlači tako da prilikom prolaska stvara zvuk sličan zmijskom šištanju.“ – Hatha Yoga Pradipika

Blagim kontrahovanjem glotusa moguća je kontrola disanja. Ova kontrakcija stvara dubok, sonantan zvuk, povećava pokretljivost dijafragme i izdužuje kičmeni stub. U početku taj zvuk može biti prenaglašen i „hrapav“ zbog preteranog kontrahovanja glotusa, ali vremenom postaje mekan i stabilan.
Mekan, konsistentan zvuk pomaže konsistentnom toku daha i pomaže stvaranju toplote u telu, koja je potrebna za izvodjenje asana. Toplota koja se stvara ne pogoduje samo izvodjenju asana, već detoksifikuje telo i izbacuje toksine putem znojenja.
Poželjno je da disanje bude prirodno i što je nežnije moguće. Izbegavati forsiranje zvuka jer će se u tom slučaju podsticati ograničenje daha umesto ekspanzije.

U filozofiji joge sunce predstavlja element vatre u telu, udisaj (puraka), srce i životnu silu. Mesec je element koji hladi, izdisaj (rechaka), pluća i silu smrti. Kontrolom disanja, jogin inhibira silu smrti.
Agni, vatra – povećava životnu silu. Disati ujjayi je pobeda života.

Tri su glavne tačke u kojima ujjayi dah odzvanja: nozdrve, nepce i grlo. Samo kada je zvuk sa zadnje strane grla može početi da odzvanja u grudnom košu, pružajući dijafragmi na taj način pun opseg pokreta.

Eksperimentišite sa sledećim vežbama:

1. Prvo dišite kroz nos i naglasite dah tu. Zapalite nozdrve. Tu je zvuk prilično vazdušast. Uobičajena tendencija je ovde da grabimo vazduh nozdrvama, ili ne primećujemo usled nepažnje da zvuk ne dopire iz grla. Ovo ukazuje na nesvesnost ili manjak fokusa i češće je odlika udisaja.

2. Stisnite zube i pokušajte da dišete ujjayi. Prilikom tako zaključane vilice, zvuk je šišteći i odbija se od gornje nepce. Nepotrebnu tenziju u asanama odlikuje ovakav stisak vilice i napetost lica. Ovo ukazuje na stanje hipertenzije, kada smo fokusirani na cilj umesto na sadašnji trenutak.

3. Opustite donju vilicu i napravite prilično veliki jaz izmedju gornjih i donjih zuba i ponovo stvorite ujjayi zvuk. Opuštenog lica na ovaj način zvuk postaje gladak, mekan, rezonantan i manje grub. Fokusirajte se na udisaj i izdisaj. Osećaj je kao da dišete kroz uši: unutrašnje uho je neznatno kontrahovano i u lobanji lagano odzvanja zvuk. Um postaje prazan.

Uobičajeno je da je zvuk duži i jači prilikom izdisaja, a tiši i kraći pri udisaju. Pokušajte da balansirate disanje izmedju manjka svesti (vežba 1) i fiksirane svesti (vežba 2).
Generalno, zvuk pri udisaju bi trebalo uvećavati, a zvuk prilikom izdisaja treba da bude tiši, opušteniji.
Kontrolom i svesnošću na dah podstiče se svesnost pokreta tela i to je ujedno i preventiva povredama. Ako je disanje blago i stabilno gotovo je nemoguće da praksa dobije oblik forsiranja i tenzije.
Upamtite: ne upinjite se da savladate položaj ako disanje postaje sekundarno!
Ako je lice opušteno, disanje spontano postaje mekano.

Prevela: Ivana Grujić
Izvor: Vinyasa Krama: Five Unique Sequences, Matthew Sweeney

Čas na donacije

DONACIJA b&w

Nedeljni čas jin joge je čas na donacije. Ovaj koncept se u više navrata pokazao kao stran, nepoznat ili nedovoljno jasan korisnicima naših usluga. Iz tog razloga pokazala se potreba da se malo više i detaljnije pozabavimo ovom temom.

Sam nedeljni čas jin joge smo uvele par nedelja nakon otvaranja shale i kao takav bio je novina u dotadašnjoj ponudi časova u shali. Za nas koje redovno vežbamo aštanga jogu šest dana u nedelji, jin čas je bio pravo osveženje. Poželele smo da to osveženje podelimo sa što više ljudi. Odatle i ideja da nedeljni čas jin joge bude otvoren za sve zainteresovane, a ne samo za članove i članice shale. Kako je jin čas odstupao od dotašnje ponude časova u našoj shali, koja se svodila na za aštanga jogu tradicionalni majsor i vođeni čas, to ga je već činilo dovoljno specifičnim. Kako bismo istakle specifičnost nedeljnog jin časa, učinile smo ga još specifičnijim i odlučile da to bude čas na donacije.

Koncept časova na donacije se sučeljava sa tržištem utvrđenim potrošačkim okvirom. I dalje to nije prostor oslobođen od tržišta, ali ipak ostavlja slobodu korisnicama naših usluga da samostalno donesu odluku o tome koliko žele za njih da plate. Samostalno određivanje “cene” usluge podrazumeva izvestan stepen odgovornosti i kao takvo predstavlja proces za istraživanje i posmatranje naših sopstvenih stremljenja unutar tržištem određenog sistema vrednovanja usluga. Susrećući se prvi put sa ovakvim konceptom razmene i prilikom direktnog prosleđivanja odgovornosti korisnicima usluga, u nekoj meri kod istih može da dođe do osećaja neprijatnosti, kao što dolazi prilikom susreta sa bilo čim stranim ili nepoznatim. Međutim, naša namera je bila upravo suprotna. Naša namera je bila omogućiti korisnicama naših usluga osećaj slobode i komfora u procesu odabiranja i odlučivanja.

Mnoga mesta koja svoje usluge ili proizvode nude za donacije imaju uspostavljen sistem tzv. “preporučene donacije”. Tako na primer preporučena donacija za ručak ili večeru može da iznosi 2 eura. Preporučena donacija je orijentir koji eliminiše osećaj neprijatnosti i nedoumice (da li sam dala premalo ili previše) prilikom ispostavljanja nadoknade za određeni proizvod ili uslugu. Ali isto tako preporučena donacija nas ograničava u preuzimanju odgovornosti za sopstvene odluke. Razvijanje osećaja odgovornosti, a samim tim i svesnosti je jedna od ključnih stavki u praktikovanju joge.

Živimo u kapitalizmu i naše finansijske mogućnosti u velikoj meri variraju od čoveka do čoveka, od meseca do meseca, pa i od dana do dana. Iznos donacije bi trebalo da bude u srazmeri sa našim trenutnim finansijskim mogućnostima, bez imperativa diktiranog tržištem. Novac iz kutijice za donacije se usmerava ka pokrivanju troškova shale, koji svakako nisu mali. Dakle, u ovom slučaju donacija nije humanitarni prilog, nego jednostavno drugačiji model razmene koji korisnicima naših usluga daje aktivniju ulogu.

Nedeljnim časom jin joge želimo da napravimo malu pukotinu u ovom surovom sistemu vrednovanja diktiranom tržištem koji profit stavlja iznad ljudi, sa željom da ona vremenom preraste u nešto veće od samo pukotine.

Mirela

Yin Yoga nedeljom u kombinaciji sa masažom

yogica “Jin i jang vrste joge su uzajamno izbalansirane. Meridijani u našem telu su uporedivi sa kanalima sa navodnjavanje: jin joga prokopava kanale nataloženog otpada, dok jang joga stimuliše tok fluida kroz njih.

Jin i jang vrste joge nas takođe dovode u emotivni i mentalni balans. Jin joga nas omekšava i umiruje, jang joga nas ojačava i osvežava. I jedna i druga vrsta vežbanja su nam potrebne u određeno vreme.” – Paul Grilley, Yin Yoga: Principles and Practice (Prevela Mirela)

Nedeljni čas yin yoge je otvoren za sve zainteresovane.
Čas počinje u 19č. Čas je na donacije.

Ukoliko je nedelja vaš dan za opuštanje postoji mogućnost masaže pre i posle časa.
U pitanju je kombinacija klasične masaže i masaže hipertonusa mišića, što obuhvata opuštanje i oslobađanje fizičke i emotivne napetosti na problematičnim regijama – ramenima i međulopatičnom predelu. Potrebno je najaviti se barem jedan dan ranije.

Masaža je na donacije.

Prednosti Mysore časa

cropped-mysorehousecabecerav2 Neke prednosti Mysore časa:

-Vežbanje sa učiteljem (učiteljicom) jedan na jedan. Mysore čas je poput privatnog časa, ali u grupi. Na Mysore času se pažnja posvećuje detaljima za koje nema vremena na grupno vođenom času. Samim tim vežbanje napreduje tempom koji je u skladu sa našim indivdualnim mogućnostima.

-Na Mysore čas možemo da dođemo u vreme koje nama odgovara. Nismo striktno vezani za termin i grupu. U našoj školi Mysore čas traje 2 i po ili 3 i po sata. To ne znači da isto toliko i vežbamo. Potrebno je doći minimum sat vremena pre kraja časa, kako bismo imali vremena za vežbanje. Ukoliko smo došli bliže početku časa, čas napuštamo u tišini kada završimo sa vežbanjem.

-Čas je otvoren za sve nivoe vežbača. Na času zajedno vežbaju potpuni početnici i iskusnije jogine. Učitelj ili učiteljica koja asistira i namešta na času, asane prilagođava našim trenutnim telesnim mogućnostima. Asane mogu da se prilagode tako što se olakšavaju ili otežavaju.

-Vežbanje je po našoj meri. Mysore čas nam ostavlja dovoljno slobode da uz pomoć učitelja ili učiteljice, kao i samostalno u slučaju iskusnijih jogina, u svom vežbanju napravimo izbalansiran odnos između vinyasa, rada na povećavanju fleksibilnosti i rada na povećavanju snage u skladu sa sopstvenim kapacitetima.

Mirela Đurić